ACTUEEL

NZa: financiering apotheekzorg is onduidelijk

De kosten van de Nederlandse apotheekzorg daalt en de gemiddelde omzet van apotheken neemt af. Patiënten moeten er op kunnen rekenen dat zorgverzekeraars voldoende apotheekzorg inkopen. Maar de zorgverzekeraars maken niet altijd duidelijke afspraken over de overdracht van medicatiegegevens bij ziekenhuisopname.

Dit blijkt uit de marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Werkmaatschappij

Wat de gevolgen van de afnemende omzetten zijn voor afzonderlijke apotheken, is nu nog niet duidelijk. Veel apotheken zijn georganiseerd als een werkmaatschappij met een holding erboven, en kunnen onderling met geld schuiven. De NZa gaat in gesprek met de apotheken om de cijfers boven tafel te krijgen die wél een representatief beeld over de financiële positie van apotheken kunnen geven.

Ziekenhuis

Daarnaast start de NZa extra onderzoek naar inkoop van de zorgverzekeraars. Uit de marktscan komt naar voren dat zij niet altijd duidelijke afspraken maken met apotheken over de overdracht van medicatiegegevens bij opname en ontslag in of uit het ziekenhuis.

Apotheeknota

En de NZa maakt zich sterk voor een duidelijke apotheeknota die naar patiënten gaat. Alle zorg die geleverd is in de apotheek, moet terug te vinden zijn op de nota, ook als de zorgverzekeraar hiervoor geen aparte vergoeding uitkeert aan de apotheken. Maar er kwamen bij de zorgautoriteit nog teveel vragen binnen, vooral over het gesprek bij eerste uitgifte van medicijnen.

Consumenten zijn wel tevreden over wachttijden, openingstijden van apotheken en de levertijd van medicijnen, zo constateert de NZa.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top