ACTUEEL

‘Wijkverpleging valt 250 miljoen duurder uit’

‘Wijkverpleging valt 250 miljoen duurder uit’

De kosten voor de wijkverpleging vallen volgend jaar 200 tot 250 miljoen euro hoger uit dan door het kabinet begroot. Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer.

ZN gaf deze zomer al aan dat de beoogde bezuinigingen van 400 miljoen euro niet haalbaar waren als gevolg van de vele veranderingen in beleid en financiering in combinatie met het ontbreken van sturingsinstrumenten. Nu de zorginkoop voor volgend jaar de afrondende fase nadert concludeert ZN dat er een budgetoverschrijding van 200 tot 250 miljoen euro in het verschiet ligt.

Schep bovenop

ZN wijt de overschrijding mede aan de aangescherpte budgetdoelstelling van het kabinet. Volgens ZN kwam het kabinet op Prinsjesdag met een plotselinge  budgetverlaging van 62,5 miljoen euro. Ook zegt ZN dat het inkoopproces bemoeilijkt is door tussentijdse maatregelen en aanpassingen, onder meer op het gebied van eerstelijnsverblijf en de afbakening van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit verlicht uiteindelijk de druk op de wijkverpleging, maar volgens ZN hebben met de zorgverzekeraars de nieuwe situatie niet kunnen verdisconteren in het inkoopkader.

Ook branchevereniging ActiZ is kritisch over de gang van zaken rond de wijkverpleging, maar wijst de beschuldigende vinger juist naar de zorgverzekeraars. “Zij kopen voor komend jaar veel te weinig wijkverpleging in”, aldus ActiZ. “Nu het inkoopbeleid concreter wordt, blijkt dat zorgverzekeraars - naast de ruim 400 miljoen euro die het kabinet bezuinigt op wijkverpleging, (per 2015) – er nog een schep bovenop’ doen: door zowel te korten op het aantal uren zorg als op het tarief.”

Wankelen

Door deze opstelling zullen veel ouderen  en andere kwetsbare mensen het moeten stellen zondervoldoende wijkverpleging, waarschuwt ActiZ. Bovendien dreigt bij meerdere zorgaanbieders een omzet verlies dreigt van 15 procent of meer. Daarnaast moeten zorgorganisaties door de bezuinigingen wijkverpleegkundigen en andere medewerkers ontslaan en zullen er wachtlijsten ontstaan omdat zorgorganisaties geen nieuwe cliënten kunnen aannemen. “Kortom: de wijkverpleging wankelt al voordat het nieuwe beleid wordt uitgevoerd”, aldus ActiZ.

Volgens ActiZ wordt het optreden van de zorgverzekeraars ingegeven door eigenbelang. Door de positionering van de wijkverpleging binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) lopen de verzekeraars risico op de uitvoering. “Daarom houden ze geld achter de hand”, stelt ActiZ. ZN speelt de bal terug naar het kabinet door te stellen dat de evening van de risico’s systeem rond de wijkverpleging nog niet goed is geregeld.      

Eerlijk verhaal

Van Rijn voert op donderdag 30 oktober overleg met de Tweede Kamer over de wijkverpleging.  “Als dit Algemeen Overleg geen duidelijke toezeggingen worden gedaan over extra geld voor wijkverpleging, gaan veel cliënten dat zeker merken”, zegt directeur Aad Koster van ActiZ. “En daar willen we ze over informeren. Dan zullen we onze leden, de zorgorganisaties, adviseren  om een brief te versturen naar al hun cliënten om het echte en eerlijke verhaal te vertellen.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

30 oktober 2014

Dat is minder dan €15 per Nederlander!

Top