ACTUEEL

Bestuurder Atrium MC gaat minder verdienen

Bestuurder David Jongen ziet af van verdere salarisverhoging. Hij gaat vanaf 2015 vrijwillig terug naar een salaris onder de Balkenende norm. Dit meldt het Atrium MC in reactie op berichtgeving over de salariëring van Jongen.

Jongen kwam in het nieuws vanwege de salarisverhoging die hij sinds zijn aantreden in oktober 2011 ontving. Twee jaar op rij zag de bestuursvoorzitter zijn salaris toenemen met ongeveer acht procent tot zo'n 270.000 euro in 2013. De ondernemingsraad van het Atrium MC riep de raad van bestuur op hun salarissen zo snel mogelijk af te bouwen.

Variabele beloning

Het Atrium MC meldt dat bij de indiensttreding van David Jongen in overeenstemming met de toenmalige wet- en regelgeving afspraken zijn gemaakt over de salarisontwikkeling gedurende de eerste drie jaren van zijn dienstverband. "Deze afspraken voorzagen in groei van het vaste salaris gedurende de periode tot en met 2014 en een jaarlijkse variabele beloning, afhankelijk van het functioneren. De verhogingen van het vaste salaris zijn in 2012 en 2013 conform contract doorgevoerd. Gezien het niveau van het functioneren zijn ook de variabele beloningen over 2012 en 2013 uitbetaald."

Naar nu blijkt heeft Jongen begin 2014 vrijwillig afgezien van een deel van zijn salarisverhoging en volledig afgezien van zijn recht op variabele beloningen. "Voorts heeft hij de raad van toezicht op eigen initiatief medegedeeld vanaf eind 2014 zijn inkomen vrijwillig nog verder te willen verlagen en in overeenstemming te brengen met het niveau van de thans geldende Wet Normering Topinkomens," aldus het Atrium MC.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top