ACTUEEL

'Zachte signalen verdienen plek in veiligheidsbeleid'

'Zachte signalen verdienen plek in veiligheidsbeleid'

Door lacunes in harde managementinformatie op te vullen, kunnen ‘zachte signalen’ een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van de veiligheid in de zorg. Het gestructureerd registreren van deze signalen draagt bij aan een groeiend gevoel van urgentie en groter veiligheidbewustzijn. Dat constateert onderzoeksbureau IQ Healthcare van Radboudumc.

Volgens de onderzoekers leunt de huidige veiligheidsbenadering in de gezondheidszorg sterk op harde managementinformatie. Recente calamiteiten laten zien dat er vaak al indirecte signalen waren, die niet werden opgepakt of onvoldoende serieus werden genomen. Te denken valt aan ontevredenheid onder het personeel of ruzie in. Deze zogenaamde ‘zachte signalen’ verdienen dan ook een plaats in de veiligheidsbenadering, aldus de onderzoekers. Ze kunnen bestuurders helpen om de juiste vragen te stellen en gericht onderzoek te doen. Zodoende kunnen ze harde managementinformatie aanvullen dan wel bevestigen.

Walkround 

IQ Healthcare keek met name naar het effect van de specifieke methode van de ‘bestuurlijke rondgang’ op de veiligheid in de langdurige zorg. Deze methode van executive walkrounds werd eind jaren negentig ontwikkeld door het Amerikaanse Institute for Healthcare Improvement (IHI). Door welbewust de werkvloer op te zoeken leggen bestuurders laagdrempelig, informeel, maar toch gestructureerd contact met professionals en patiënten.

Aan het onderzoek van IQ Healthcare deden dertien instellingen in de verzorging en verpleging, ggz en gehandicaptenzorg mee. In totaal werden tijdens de walkrounds bijna driehonderd zachte signalen gerapporteerd over onderwerpen als zorgverlening (29 procent), communicatie (19 procent), omgeving (18 procent) en personeelsinzet (15 procent). Naar aanleiding hiervan werden 245 verbeteractiviteiten gerapporteerd.   

Eigen initiatief

Op basis van deze cijfers constateert IQ Healthcare dat executive walkrounds ook in de langdurige zorg een waardevolle aanvulling vormen op het veiligheidsmanagement. De belangrijkste verdiensten van de executive walkrounds zijn volgens de onderzoekers de preventieve werking in combinatie met een groeiend gevoel van urgentie en dito veiligheidsbewustzijn. Dit blijkt volgens IQ Healthcare onder meer uit het feit dat na de walkrounds professionals in veel gevallen zelf initiatieven namen ter verbetering van de veiligheid.

Wel merken de onderzoekers op dat de methode alleen werkt als de bestuurder beschikt over vaardigheden als sensitiviteit, luistervaardigheid, nieuwsgierigheid, openheid en het kunnen ontvangen en geven van feedback.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

31 oktober 2014

Hoe hard kan zacht zijn?

In Lean termen is dé boodschap: bezoek de werkvloer, want dáár vindt de waardetoevoeging plaats. Daar moet je zoeken naar verbetermogelijkheden en bij elke vermoedelijke misser daar van proberen te leren. Om permanent te leren verbeteren.

Een andere lean peiler is respect voor de mens. Zowel je client, als je medewerker, als je toeleveranciers en de maatschappij. En ten slotte: werk moet in rust gebeuren, anders maak je fouten.

Die "zachte signalen" zijn w.s. minstens zo belangrijk als de "harde" om je kwaliteit te bevorderen. En de kunst is om die zachte signalen weer meetbaar bespreekbaar te krijgen. Niet alleen voor leidinggevenden: die antenne dient iedereen te hebben en te mogen inzetten!

Jan-Willem Woensdregt

31 oktober 2014

Siza heeft deelgenomen aan dit onderzoek en besloten de methode onderdeel te laten zijn van het kwaliteitsinstrumentarium. Ons blijkt dat hiermee allerlei informatie beschikbaar komt die langs de klassieke weg van 'meten' niet beschikbaar is. Daarmee is het een aanvulling gebleken op de kwaliteitsaanpak van Siza die uitgaat van het principe dat verbeteren en verantwoorden onderdeel is van de dagelijkse routine in het primaire proces. Met deze methodiek kunnen veel zaken direct opgepakt worden en draagt het ook bij aan het samenorganiserend vermogen rondom cliënten. Wie meer wil weten is van harte welkom!

Top