ACTUEEL

'Emergis betaalt nooit zwijggeld'

De Zeeuwse ggz-aanbieder Emergis verklaart in de afwikkeling van incidenten nooit 'zwijggeld' te betalen of te hebben betaald. Emergis reageert hiermee op een publicatie in de Provinciaal Zeeuwse Courant (PZC) waarin verhaald wordt gedaan van twee cliënten die 2500 euro zouden hebben gekregen in ruil voor geheimhouding.

Emergis zegt vanwege privacy en beroepsgeheim niet op individuele gevallen te kunnen ingaan. Emergis onderstreept incidenten of calamiteiten altijd via de geëigende kanalen af te handelen. Ernstige incidenten en calamiteiten worden altijd gemeld bij de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) en intern onderzocht. Onderzoeksresultaten worden tevens met de IGZ en betrokkenen gedeeld.

Geheimhouding

In specifieke gevallen wordt in het geval van mogelijke materiële of immateriële schade een schadevergoeding overeengekomen. Als beide partijen het eens zijn met de schadevergoeding wordt dit in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. "Het is gebruikelijk om in deze overeenkomst op te nemen dat partijen over en weer geheimhouding betrachten ten aanzien van de overeenkomst", aldus Emergis. "Cliënten worden hiermee niet gedwongen het incident geheim te houden."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top