ACTUEEL

‘Grote kwaliteitsverschillen in de zorg’

De helft van de Nederlanders zien grote kwaliteitsverschillen tussen zorgverleners. Zelf zien vier op de tien zorgaanbieders dat. De meeste zorgverleners vinden dat anderen weinig inzicht hebben in de kwaliteit van hun instelling.

Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zorgaanbieders noemen de macht van verzekeraars als probleem. De meerderheid is kritisch over contractering met zorgverzekeraars. 

Keuze

De meeste Nederlanders zijn tevreden over de kwaliteit van de zorg in zijn algemeenheid. Zij associëren de zorg wel met financiële problemen. Driekwart is tevreden over keuzemogelijkheden bij het selecteren van zorgverleners. In de helft van de gevallen maken mensen zelf die keuze, bij een derde doet de huisarts dat voor hen. Zorgvragers gaan af op de informatie van huisartsen, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars over de kwaliteit van zorgaanbod.

Polis

Uit het onderzoek blijkt dat acht op de tien Nederlanders in hun polis kan vinden welke zorg gedekt is. Toch heeft een op de drie wel eens een behandeling ondergaan waarvan men vooraf niet wist of die vergoed werd. Dat de kosten worden vergoed is voor driekwart van de Nederlanders reden om voor een bepaalde zorgverlener te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top