Tech

Big data houden chronische patiënt uit ziekenhuis

Big data houden chronische patiënt uit ziekenhuis

VIDEO - Ziekenhuisopname van chronische patiënten is op grote schaal te voorkomen door ze voortdurend te monitoren en subtiele veranderingen in hun conditie te registreren. Dit kan enorme besparingen op zorgkosten gaan opleveren. Dit stelt Jack Kreindler in een interview met Skipr.

Jack Kreindler is arts met een achtergrond in ICT en alumnus van Singularity University FutureMed. Hij presenteerde Sentrian, het systeem dat de data verzamelt en verwerkt, alvast tijdens zijn speech over big data op de E-Health Convention van 4 november. Het systeem wordt volgende week in de VS officieel gelanceerd.

Conditie

Chronische patiënten met bijvoorbeeld COPD, diabetes en/of Alzheimer kunnen worden uitgerust met een device dat voortdurend data verzamelt en doorstuurt die van belang zijn voor de conditie van de patiënt, zoals hartslag, bloeddruk, zuurstofgehalte of de hoeveelheid beweging.  

Alarm

De verzamelde data vormen, samen met eerder verzamelde informatie, een set ‘big data’ die wordt geanalyseerd om patronen op te sporen.  Het systeem is zo in staat om in een vroeg stadium alarm te slaan bij een patiënt, diens familie of zorgverlener als de conditie dreigt te verslechteren en bijsturen nodig is.

Voorkomen

Op deze manier zijn volgens Kreindler veel ziekenhuisopnames te voorkomen: "Door gebruik te maken van sensoren en de data daarvan goed te analyseren, moeten we miljoenen mensen uit het ziekenhuis kunnen houden. Alleen al in Groot Brittanië zijn dat 3 miloen mensen. In de Verenigde staten zo'n 15 miljoen en in de rest van Europa ook 15 miljoen. De kosten die we voor deze patiënten maken vormen zo'n 75 procent van de totale lasten."

Het systeem kost rond de 700 euro per patiënt per jaar, maar de besparingen kunnen enorm oplopen als er door op tijd ingrijpen dure ziekenhuisopnamen worden voorkomen.

Bekostigen

Wie het systeem moet gaan bekostigen en beheren voor de verschillende groepen chronische patiënten is volgens Kreindler nog niet duidelijk. Het moeten de partijen zijn die het meest profiteren van de verlaging van de zorgkosten. In Nederland ziet hij bijvoorbeeld een rol weggelegd voor zorgverzekeraars.

Bekijk hier het hele interview met Jack Kreindler:

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Glenn Mitrasing

6 november 2014

Toon dat maar eens aan... en vraag ook dan eerst af of de primaire zorg wel klopt.

Henk Bakker

7 november 2014

Ik mis de rol van de patiënt zelf. Deze kan ook heel goed zijn/haar eigen conditie in de gaten houden, door gebruik te maken van een PGD.
Lijkt me veel relevanter omdat naast het inzicht dat dergelijke analyses kunnen opleveren, het toch vooral om gedragsverandering gaat. En dat lost een systeem niet voor de patiënt op.

Peter Koopman

9 november 2014

Het voorkomen van klinische opnamen is voor zorgverleners geen doel, maar eventueel neveneffect ( "bijvangst"). Kostenbesparing is maatschappelijk bezien van groot belang, maar in de op het individu gerichte gezondheidszorg zoals die door verpleegkundigen en artsen wordt geboden staan andere doelen voorop. Tenminste zo zijn deze professionals toegerust. Voorkomen van disfunctioneren en ongezond bestaan ( leefstijl), bestrijden van ziekte en gevolgen daarvan voor het humaan functioneren en adequaat kunnen blijven deelnemen aan onze maatschappij blijven kerndoelen voor hen. Thuis te kunnen wonen, ondanks ziekte of beperkingen, is een groot goed en als een intermezzo via klinische opname daaraan bijdraagt is het fout om daarvan af te zien. Dat geldt ook voor het gebruik van technologische hulpmiddelen. Zoals Henk Bakker terecht opmerkt speelt de patiënt hierbij de hoofdrol.

Nynke Wilbrink

12 november 2014

@ Henk Bakker. Ik zie deze ontwikkeling wel degelijk als een hulpmiddel dat ook voor de patiënt zelf meerwaarde kan hebben. Niet voor niks staat in het artikel dat de signalen vanuit het systeem naar de patiënt, de familie of zorgverlener gaan (en niet alleen naar de zorgverlener). In mijn ogen maakt het systeem het voor de patiënt ook makkelijker om direct feedback te krijgen over het effect van het eigen gedrag op zijn of haar gezondheidstoestand. Daarmee kan men zelf, of samen met de zorgverlener, niet alleen opnames voorkomen, maar kan ook gekeken worden hoe men meer grip op de ziekte kan krijgen.

Kosten besparen en zorg op maat hoef elkaar hier niet te bijten in mijn ogen.

Ik ben wel benieuwd naar de gebruiksvriendelijkheid en in hoeverre het systeem ook werkt met mensen met meerdere chronische aandoeningen tegelijk, zoals veel ouderen.

Top