ACTUEEL

NZa onderzoekt klachten zorginkoop

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) neemt de recente gang van zaken rond de zorgcontractering onder de loep. De NZa wil met name weten of veldpartijen terecht klagen dat zorgverzekeraars voor 2015 te weinig zorg inkopen.

"Veel zorgaanbieders klagen over de inkoopmacht van zorgverzekeraars", aldus de NZa. "Die klachten gaan zowel over het proces van onderhandelen als over de uitkomsten van de onderhandelingen. Zorgverzekeraars moeten zich houden aan de zorgplicht en voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden. Maar wat is voldoende? En wat is een redelijke reisafstand voor behandelingen? Als dit concreter wordt, is het voor consumenten en voor zorgaanbieders duidelijker wanneer de zorginkoop van zorgverzekeraars voldoende is. Het onderzoek van de NZa brengt dat in kaart."

Zorgplicht

De NZa kijkt in eerste instantie naar delen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de eerstelijnszorg (onder meer tandarts, fysiotherapeut en psycholoog). Ook wordt de inhoud van de contracten onderzocht in sectoren waar het komend jaar veel verandert, zoals de wijkverpleging. De NZa begint in december en wil het onderzoek in februari af hebben. Als blijkt dat de zorgverzekeraars niet genoeg zorg hebben ingekocht, zal de NZa ze aanspreken op hun zorgplicht.

Een van de sectoren waar onrust bestaat, is de ggz. Juist woensdag partijen brachten de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) een noodkreet naar buiten. Volgens de beide beroepsverenigingen koopt marktleider Achmea op grond van het nieuwe zorginkoopbeleid tot 30 procent minder zorg in bij vrijgevestigde zorgaanbieders dan voorheen. Bij DSW is dit 12 procent minder. Verzekerden die voor bijvoorbeeld een angststoornis of depressie door een vrijgevestigde zorgaanbieder behandeld willen worden, kunnen daardoor geconfronteerd worden met afgebroken behandelingen, langere wachttijden en minder keuzevrijheid, zo waarschuwen de LVVP en NVvP.  

Circa 2800 gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters in Nederland zijn werkzaam in vrijgevestigde, kleinschalige praktijken. Zij behandelen patiënten met bijvoorbeeld angststoornissen, depressies, persoonlijkheidsstoornissen of eetstoornissen. (ANP/Skipr)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

6 november 2014

Het Kwaliteitsinstituut heeft als doel de kwaliteit van de in Nederland geleverde zorg te helpen verbeteren. Uitgangspunt is dat patiënten, zorgverleners en verzekeraars het beste weten wat goede zorg is en daarover afspraken moeten maken in de vorm van een kwaliteitsstandaard. Als deze partijen er om wat voor reden dan ook niet uitkomen, kan het Kwaliteitsinstituut helpen.

Hier zo'n voorbeeld!

NZA staat niet in het rijtje van het kwaliteitsinstituut om zich hier mee te bemoeien En terecht!

Kwaliteitsinstituut aan de bak!

Top