ACTUEEL

FNV: ‘Kabinetsbeleid voor ouders schrijnend’

De vakcentrale FNV vindt het "schrijnend" hoe het kabinet met jonge ouders en andere mensen met zorgtaken omgaat. Het lijkt er volgens de grootste vakcentrale van Nederland op dat het kabinet “er alles aan doet” om verlofregelingen “zo onaantrekkelijk mogelijk te maken" om maar te voorkomen dat meer vaders en moeders er gebruik van gaan maken.

Zorgtaken en verlofregelingen

Budget

Dit schrijft FNV-bestuurster Wilna Wind in een brief aan de Tweede Kamer. Deze week vergadert de Kamer met minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) over verlof en arbeidstijden. Donner heeft in november vorig jaar een discussienota uitgebracht over het verbeteren van het verlofstelsel en arbeidstijden, maar volgens Wind blijft het bij mooie woorden en zorgt het kabinet niet voor het benodigde budget.

Discussie

Het kabinet overweegt de verschillende regelingen voor zorg-, kraam- en calamiteitenverlof te vereenvoudigen en samen te voegen in een nieuwe regeling. Vaders zouden zo bijvoorbeeld meer rechten krijgen op verlof na de geboorte van hun kind. Het kabinet wil nu eerst een discussie met vakbonden en werkgevers, voordat er besluiten worden genomen.

Vrouwen

Maar Wind vraagt zich af wat voor zin deze discussie heeft als verbeteringen voor de combinatie van arbeid– en zorgtaken anderzijds niet mogen leiden tot meer gebruik of hogere kosten. Als er geen extra geld komt voor ouders of mantelzorgers om meer verlof op te nemen, zullen volgens Wind vooral vrouwen de zorgtaken blijven verrichten en blijven werken in kleine deeltijdbanen, als zij al werken.

Vaders

De FNV wil vaders meer stimuleren om vaker ouderschapsverlof op te nemen. Vaders verdienen vaak het hoofdinkomen in een huishouden. Daarom moet het mogelijk worden om ook drie maanden ouderschapsverlof op te nemen, waarbij de overheid 100 procent van het minimumloon als uitkering verstrekt. Nu is de maximale uitkering over zes maanden de helft van het minimumloon. Daarmee vallen volgens de FNV niet alleen vaders te veel terug in inkomen, maar ook alleenstaande ouders.

Economische zelfstandigheid

Volgens Wind moet het kabinet meer geld uittrekken als het daadwerkelijk wil dat verlofregelingen beter gebruikt worden. Zij wijst erop dat veel Nederlandse moeders nu door onvoldoende voorzieningen al weinig economisch zelfstandig zijn ten opzichte van andere Europese vrouwen. "Bij een scheiding of overlijden van de partner, zijn veel vrouwen tot de armoede veroordeeld en dat blijft zo met dit kabinetsbeleid". (ANP) 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top