ACTUEEL

Bestuurders: jeugdhulp in gevaar door kortingen

De kortingen op het budget voor jeugdhulp vallen veel hoger uit dan de landelijke bezuinigingen van drie procent. Aanbieders verwachten dat ze te maken krijgen met kortingen van tien tot dertig procent.

Twee op de vijf aanbieders verwachten dat zij de zorgcontinuïteit niet kunnen garanderen. Een kwart weet het nog niet. Dat blijkt uit onderzoek dat begin november is uitgevoerd in opdracht van de Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC). De brancheorganisaties lieten onderzoeksbureau Significant de bestuurders van zorginstellingen ondervragen.

Kwaliteit

De bezuinigingen gaan niet alleen ten koste van de zorgcontinuïteit, maar ook van de kwaliteit van de zorg, zo concluderen de bestuurders. Banen zullen verdwijnen, waardoor veel cliënten hun vaste begeleiders zullen verliezen, minder begeleiding krijgen of zelfs geen dagbesteding meer hebben.

Vertrouwen

Nu blijkt ook dat ongeveer tweederde van de gemeenten de deadline van 1 november voor het sluiten van inkoopcontracten niet heeft gehaald. Meer dan de helft van de ondervraagde bestuurders heeft geen vertrouwen in een goede afloop van de decentralisatie van de jeugdzorg.

TAJ

Ongeveer de helft van de gevraagde instellingen heeft zich gemeld bij de TAJ: Transitie Autoriteit Jeugdzorg. Een melding bij de TAJ betekent dat er knelpunten zijn rond de zorgcontinuïteit, de inkoop of de frictiekosten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top