Tech

'ICT in langdurige zorg wordt chaos'

'ICT in langdurige zorg wordt chaos'

OIZ, Organisatie voor ICT Leveranciers in de Zorg, voorspelt dat na 1 januari 2015 problemen komen in de elektronische registratie, communicatie en declaratie in de langdurige zorg. De chaos kan voor zorgaanbieders grote financiële gevolgen hebben.

Zo blijkt uit een brief die OIZ op 6 november heeft gestuurd aan VWS, brancheorganisaties, gemeenten en verzekeraars en die in handen is van Skipr.

ICT Road Map

De resterende maanden in 2014 zijn voor leveranciers te kort om nog maatregelen te kunnen nemen die leiden tot een goede software-implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari. Daarom vraagt OIZ het Rijk, de gemeenten en de zorgverzekeraars om een coulancebeleid aan te houden. Daarnaast vraagt OIZ om de invoering van een landelijke ICT Road Map, een jaar waarin de ingeplande wijzigingen in de wet- en regelgezing voor de langdurige zorg worden verwerkt.

Ontwikkeltijd

OIZ wijst op de afgesproken termijn van negen maanden na vaststelling van definitieve specificaties voor introductie van nieuwe wet- en regelgeving. Dan hebben partijen zes maanden de tijd voor softwareontwikkeling en drie maanden voor implementatie. Die tijd krijgen ze niet en daarom was er op 20 oktober een overleg tussen VWS en de betrokken leveranciers ingelast. Veel heeft dat niet uitgehaald. Sterker nog: na 20 oktober is zelfs nog nieuwe wet- en regelgeving bekendgemaakt die per 1 januari 2015 geïmplementeerd zou dienen te zijn, zo constateert OIZ.

Afwijkende afspraken

Al voor de zomer luidde OIZ de noodklok, onder andere door een blog op Skipr.nl van voorzitter Marc Sterenberg. Die gaf in mei al aan dat de tijd ontbrak om de stelselwijzigingen in de zorg te vertalen naar goed werkende ICT-oplossingen. Toen pleitte Sterenberg voor uitstel van de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet en de uitbreiding van de Zorgverzekeringswet met wijkverpleging, palliatieve zorg en langdurige GGZ zorg met behandeling.

Sterenberg destijds: "Het probleem is ook dat per gemeente of regio verschillend invulling kan worden gegeven aan organisatie, processen en beleid. Dit leidt weer tot een veelheid aan afwijkende afspraken met zorgverzekeraars waardoor informatiesystemen onnodig complex en onoverzichtelijk worden."

Naleving

Nu spitst OIZ bij monde van Sterenberg zich toe op de langdurige zorg. "Herstructurering en decentralisatie brengen met zich mee dat nu drie partijen met grote autonomie zich met langdurige zorg gaan bemoeien: VWS, gemeenten en zorgverzekeraars. Hierdoor staan zaken onder druk die juist bij de ontwikkeling van software zeer wezenlijk zijn, namelijk standaardisatie en uniformiteit, die bovendien ook nageleefd en anders afgedwongen dienen te worden." Dat zou kunnen met een landelijke ICT Road Map, waaraan iedereen zich committeert. Controle op naleving daarvan moet in handen zijn van één instantie, aldus OIZ. Tot het zover is vraagt de organisatie om coulancebeleid.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Job Schreuder

11 november 2014

Goed dat u (opnieuw) over deze essentiële kwestie publiceert. Maar kijk dan ook eens naar de invoering van het Trekkingsrecht bij PGB waarbij ICT ook een potentieel knelpunt vormt.
Volgens plan krijgen budgethouders vanaf 1 januari 2015 hun budget niet meer periodiek op een eigen PGB rekening met verantwoording achteraf. Maar gaat dit budget naar een virtuele rekening bij de SVB met trekkingsrecht. Het gaat zowel om PGB in de AWBZ/Wlz als om PGB in de WMO/Jeugdwet. Hoe het zal gaan met het PGB in de aangevulde Zorgverzekeringswet is overigens niet erg duidelijk. Op zich is herinvoering van trekkingsrecht bij PGB een logische ontwikkeling. Om risico’s op fraude en oneigenlijk gebruik verder te verminderen en voor verlichting van administratie bij budgethouders. De Staatssecretaris van VWS had de Kamer herhaaldelijk beloofd dat dit systeem komt en er is al uitstel geweest.
Momenteel werken alle huidige budgethouders en zorgkantoren heel hard om de zorgovereenkomsten goed naar de SVB te krijgen. Dit gaat merendeels nog met (gescande) papieren dossiers, dat is op zo’n schaal echt niet meer van deze tijd. En de SVB is hard bezig om alle contractgegevens van individuele zorg- en dienstverleners, zzp-ers en institutionele zorgaanbieders goed in een ICT systeem te krijgen. Een systeem dat in de huidige versie nog belangrijke beperkingen kent en een uitvoeringsorganisatie die veel op zich af ziet komen.
Ook hier is het vooral hopen dat alle gegevens er op tijd goed in zitten. En dat het ICT systeem wat betreft betalingen (met web opdrachten van budgethouders) in januari 2015 zonder veel problemen zal werken. Budgethouders en hun zorgverleners houden massaal hun hart vast. Het is te hopen dat de zorgkantoren en de gemeenten voor de bestaande budgethouders (voor het geval dat) een terugvalopties achter de hand hebben. Bijvoorbeeld de optie waarbij het budget voorlopig alsnog wordt gestort op de PGB rekening van die budgethouders.

C Hoek

12 november 2014

Helaas, maar wel te verwachten gaat het op steeds meer fronten goed fout.

Overall gaat het wel om gezondheid en welzijn van mensen!

Tijd om stoom af te blazen en te beslissen hoe verder en
andere prioriteit in vervolg te geven.

Teveel in te korte tijd met te weinig geld doodt en legt de basis voor een nieuwe beroepsziekte; het "chronisch mantelzorgsyndroom".

Top