ACTUEEL

Kars Hazelaar: 'Zorgstelsel loopt vast'

Kars Hazelaar: 'Zorgstelsel loopt vast'

Vanaf april of mei 2015 gaat het fout met het zorgstelsel, vreest Kars Hazelaar, bestuursvoorzitter van zorgorganisatie Opella te Ede. "Want dan krijgen de burgers de rekening van de eigen bijdragen voor hun thuiszorg op de mat."

Hazelaar zegt dit in Skipr magazine 12 van 2014 tegen interviewer Willem Wansink. Hij hekelt de macht van de vier grote zorgverzekeraars: “Er wordt niet serieus naar ons geluisterd. In de onderhandelingen met de zorgverzekeraars gaat het nooit om kwaliteit. Alles wordt procesmatig afgehandeld.” Als dit niet binnen twee jaar verandert, dan mislukt volgens hem het huidige zorgstelsel.

Knip

Dat gebeurt zeker als staatssecretaris Van Rijn de knip laat bestaan.  De knip betekent dat de langdurige zorg, volgens de plannen van VWS, per 1 januari 2015 wordt verdeeld tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Hij hoopt dat het volgende kabinet die knip alsnog repareert. Hazelaar, zelf ooit opgeleid tot verpleegkundige: “Het is fundamenteel fout dat de verpleegkundige zorg niet onder de gemeenten is komen te vallen, maar naar de zorgverzekeringswet gaat. Daar is enorm voor gelobbyd door belangengroepen en patiëntenverenigingen.”

Angst

“Het is alllemaal angst. Alsof het alleen goed is wanneer er een verpleegkundige langs komt. Daarmee doe je honderdduizenden professionals onrecht aan. Alsof huishoudelijke hulpen onbenullen zijn, net als thuisbegeleiders, maatschappelijk werkers, bejaardenhulpen en mantelzorgers. Zij zijn net zulke goede of slechte verzorgers als de verpleegkundigen.”

Ontwricht

“We hebben de professionals in de zorg belangrijker gemaakt dan mensen,” zegt de Opella-bestuurder verder in Skipr. “Er komt professionele hulp in plaats van dat we weten wie die hulp krijgt. Daardoor zijn de menselijke verhoudingen ontwricht geraakt. We moeten elkaar weer leren kennen en de menselijke verhoudingen herstellen.”

Aandacht

Er kan niet simpelweg worden teruggegrepen op de klassieke wijkverpleegkundige die verplicht boven het wijkgebouw woont en 24 uur per dag beschikbaar is zonder behoorlijk loon, weet hij.  “Het lukt wel met eenvoudige zorg. Aandacht, daar gaat het om. Een huishoudelijke hulpverlener hoeft geen superprofessional te zijn. Want met dienstbaarheid bereikt die vaak meer.”

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Monique van Doorn

17 november 2014

Eens met Hazelaar dat de knip niets te maken heeft met de vraag en de behoefte van mensen. Nu inzetten op angstzaaien is het andere uiterste. Alsof het terugdraaien van de knip alles verbetert. Dat de transitie pijn gaat doen is niet te vermijden. Als zorgaanbieders de lead kunnen nemen om de pijn voor de client en de medewerker te elimineren doen ze waar ze voor zijn en maken ze hun eigen rol waar. Aandacht is heel belangrijk, toegerust worden om het werk met inzet van technologie slimmer te doen zodat er meer tijd voor aandacht komt helpt ook. Social media in je werk leren toepassen is ook belangrijk, regie voeren als competent gedrag ontwikkelen bij client en medewerker staat in de kinderschoenen. Anders doen is het motto van dit tijdperk. Zorgondernemers hebben daarvoor een fantastische uitgangspositie, zij hebben de sterkste relatie met zorgvragers. Wel of geen knip hoort dan in de backoffice.

C Hoek

17 november 2014

Processen, pijn, aandacht? Kreten van gezonde mensen waar een zieke niks mee kan en die al helemaal geen verlichting geven!

De eerste brieven over de veranderingen in de zorg vallen
nu in de bus bij de zieken. Om nog zieker van te worden!

"U valt per 1 januari onder de zorgverzekeringswet en
U krijgt minder geld om uw zorgverleners te betalen en
U mag de administratie van uw PGB zelf gaan doen".

BETERSCHAP hoor.......

Ps, de wijkverpleegster is nog even niet beschikbaar.

Top