ACTUEEL

NVZA ontslaat directeur

De rechtbank Midden-Nederland heeft deze week het verzoek van de Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA) om het contract met haar directeur te ontbinden, toegewezen. Reden: een verstoorde verhouding met de bureaumedewerkers.

Bovendien had de directeur de schijn van belangenverstrengeling op zich geladen door geen melding te maken van een privérelatie die ze had met iemand met wie ze uit naam van de NVZA ook zaken deed.

Vleugellam

Het botert al een jaar niet tussen de directeur en de medewerkers. Medewerkers beklaagden zich over de manier waarop de directeur leiding gaf. Zij noemden de situatie onveilig, en ervoeren een gebrek aan vertrouwen. De directeur op haar beurt voelde zich ‘stelselmatig vleuggellam’ gemaakt door de ondermijnende acties van die bureaumedewerkers en de bemoeienis van de voorzitter van het bestuur.

Vergoeding

Halverwege dit jaar meldde de directeur zich ziek. De bedrijfsarts beoordeelde haar – vanwege privéomstandigheden – volledig arbeidsongeschikt. De directeur krijgt een vergoeding van 15.000 euro mee, dat is volgens de kantonrechtersformule c=0,5. Wat betekent dat de ontbinding de directeur te verwijten valt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top