ACTUEEL

Huisarts billijkt gebruik QALY’s

Huisartsen vinden in meerderheid dat Quality-Adjusted Life Years (QALY) een juiste manier om de grenzen van de zorg aan te geven. Dat constateert Mednet op basis van een eigen peiling.

Zes van de tien huisartsen vinden blijkens de Mednet-peiling QALY’s een goede maatstaf om het debat over de grenzen van de zorg te voeren. Uit de antwoorden blijkt ook dat huisartsen hierbij vooral een rol zien weggelegd voor de Gezondheidsraad, RVZ, de KNMG en de politiek. Slechts 9 procent van de huisartsen vindt dat zorgverzekeraars hier ook iets over te zeggen moeten hebben. Een enkeling is van mening dat dit alleen kwestie is van arts en patiënt samen of van ethici. Ook noemen enkele huisartsen patiëntenorganisaties als factor van betekenis.  

De peiling van Mednet sluit aan bij de discussie over de vraag of artsen onder alle omstandigheden moeten doorbehandelen of dat ook de behandelkosten in verhouding tot de kwaliteit van leven een rol moeten spelen. Volgens critici in het onethisch om via bijvoorbeeld QALY’s economische waarde toe te kennen aan een mensenleven. Blijkens het Medent-onderzoek hebben huisartsen hier in meerderheid geen moeite mee.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

21 november 2014

"Volgens critici in het onethisch om via bijvoorbeeld QALY’s economische waarde toe te kennen aan een mensenleven. Blijkens het Medent-onderzoek hebben huisartsen hier in meerderheid geen moeite mee."

En daar hebben de huisartsen helemaal gelijk in. Er is sprake van een beperkt budget voor de zorg, en dat moet je keuzes maken. Voor één patiënt met de ziekte van Pompe waar drie tot zeven ton euro per jaar wordt uitgegeven, met gemiddeld slechts twee jaar levensverlenging en nauwelijks verbetering van de kwaliteit van leven, kun je heel veel andere patiënten helpen met veel meer resultaat.

En met een goede QALY-formule kun je nog steeds komen tot enorme bedragen per patiënt. Zeker als die jong is en de behandeling effectief is. Zie voor een gesuggereerde vorm van die formule https://gezondezorg.org/behandelkostenmaximering.

Glenn Mitrasing

21 november 2014

Vraag de geënquêteerd huisartsen maar eens of ze het begrijp qaly wel precies begrijpen. Zal me niet verbazen van niet.... Er wordt een hoop koeterwaals gezeverd or dat begrip in de zorgmedia.

Top