ACTUEEL

Blijham: verbied ziekenhuisfusies

Om de toegankelijkheid van de basiszorg in de ziekenhuizen te waarborgen, moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verdere ziekenhuisfusies verbieden. Dat bepleit Geert Blijham, voorzitter van de raad van toezicht van Maastricht UMC, in een ingezonden brief in de Volkskrant.

Volgens Blijham dreigt het aanbod van ziekenhuiszorg versnipperd te worden over een beperkt aantal hoog-specialistische centra. Met  name kleinere ziekenhuizen dreigen de dupe te worden van de doorgeschoten schaalvergroting in de ziekenhuiszorg. De bijhorende fusietrend wordt volgens Blijham gevoed door de dominante positie van de vier grote verzekeraars alsmede de groeiende regeldruk.  Ook het toenemend aantal volumenormen speelt volgens Blijham een rol. “Al die regeltjes dragen er rechtstreeks toe bij dat kleine ziekenhuizen in grote problemen komen; meer massa maken in de vorm van fuseren is dan vaak de enige oplossing”, aldus Blijham.   

De trend van fusie en schaalvergroting gaat volgens Blijham voorbij aan enkele wezenlijke kenmerken van de curatieve de zorg. Zo is het leeuwendeel van de ziekenhuiszorg relatief eenvoudig. Daarbij vergrijst de patiëntenpopulatie. Deze oudere patiënt heeft baat bij behandeling door een beperkt aantal specialisten ziet, die dicht bij huis zorg leveren. Ook moeten ziekenhuizen dicht bij de eerste lijn blijven.

Volgens Blijham moet de minister inzien dat de ‘markt’ niet gaat zorgen voor een optimale organisatie van de meisch-specialistische zorg. Dus moet de overheid wat Blijham betreft ingrijpen. “Mijn voorstel is om de NZa nu te vragen om te doen waar ze voor is: de markt zo reguleren dat de  burger en patiënt het beste worden bediend”, zo schrijft Blijham in de Volkskrant. “Dat betekent  verbod op fusies, bestuderen van recente fusies op effecten voor de toegankelijkheid en de spreiding van gewone zorg, verbod op verdere vorming van regiomaatschappen en bestuderen van de effecten daarvan.”

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top