ACTUEEL

Integraal tarief voor geboortezorg Friesland

Het verloskundig samenwerkingsverband (vsv) wil één tarief voor de geboortezorg in Friesland. Voor een integraal tarief wordt alle zorg geleverd in de eerste- en tweedelijn.

Dit is een van de doelen van het project ‘Integrale zorg en bekostiging’, onderdeel van de proeftuin Friesland Voorop. Het verloskundig samenwerkingsverband is een samenwerking tussen verloskundigen in de eerste- en tweedelijn, gynaecologen, kinderartsen, het ziekenhuis en kraamzorgorganisaties. Het vsv draait nu in de omgeving Heerenveen.

Kwetsbare zwangeren

Het integrale tarief kan een middel zijn om de zorg te verbeteren. In de regio Friesland is het perinatale sterftecijfer hoog. Er zijn veel ‘kwetsbare zwangeren’. Deze vrouwen hebben meer zorg en aandacht nodig,  bijvoorbeeld door groepsconsulten om ze voor te bereiden op zwangerschap, bevalling en het ouderschap.

Voorwaarden

Het vsv heeft een aantal voorwaarden aan dit project gesteld. Zo willen ze een gedeeld elektronisch patiëntendossier en integrale zorgpaden. Zorg en voorlichting hoeven niet altijd in de kliniek plaats te vinden. En soms zou het goed zijn als een zwangere vrouw met een specifieke situatie naar de gynaecoloog gaat.

Een andere voorwaarde is het vormen van een juridische entiteit voor het verloskundig samenwerkingsverband. Alleen dan kunnen ze zorg inkopen bij de zorgverzekeraar.  Als dat bereikt is, starten de onderhandelingen met de zorgverzekeraar om een integraal tarief voor de zwangere vrouw af te spreken. Voor dat tarief wordt alle zorg geleverd.

Gescheiden

Brenda van Haarst, directeur zorg en gezondheid van De Friesland Zorgverzekeraar is blij dat de samenwerking tot stand is gekomen. “We willen dat de zorg tussen eerste- en tweedelijn in elkaar grijpt. Doordat we de zorg van de verloskundige en van de specialist nu gescheiden inkopen, wordt de samenwerking niet gestimuleerd. Als we daarentegen één tarief hebben, denken wij dat professionals zich vrijer voelen om op de inhoud in te zetten. Financiering draagt nu niet bij aan die samenwerking. Dat moet veranderd worden.”

------

Tijdens het Veroz jaarcongres ‘Zorgen voor de toekomst’ op 26 november vertellen bestuurders van proeftuinen hoe zij de schotten tussen tweede- en eerstelijn overbruggen. Gratis toegangskaarten zijn nog verkrijgbaar via de website.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top