ACTUEEL

ActiZ: Klagers, kom een dagje helpen

Als al de mensen die zich druk maken over onderbezetting in verpleeghuizen nou eens een dagje komen helpen, dan is het probleem al deels opgelost . Die oproep doet Aad Koster, directeur van brancheorganisatie voor zorgondernemers Actiz naar aanleiding van een enquête van zorgvakbond Abvakabo FNV.

Van de 3800 ondervraagde zorgverleners geeft 70 procent aan dat onderbezetting op de werkvloer of te hoge werkdruk dit jaar heeft geleid tot incidenten, zoals valincidenten of conflictsituaties tussen cliënten. Ook worden er volgens ruim de helft van de ondervraagden vergissingen gemaakt met het toedienen van medicatie.

Onderbezetting

Ruim een kwart van de ondervraagden zegt dat ouderen in verpleeghuizen ondervoedings- of uitdrogingsverschijnselen vertonen, als gevolg van onderbezetting of een te hoge werkdruk.

Een grote meerderheid klaagt over te weinig personeel. Ruim driekwart van de zorgverleners vindt dat ze regelmatig onvoldoende tijd hebben om cliënten de zorg te bieden die ze nodig hebben. Ruim de helft meldt dat door onderbezetting cliënten regelmatig langer dan een uur zonder professioneel toezicht zitten.

"Om de dag wordt er wel een meldpunt gestart of een enquête uitgevoerd over wat er mis is", verzucht Actiz-baas Koster. "Wij willen liever onze energie stoppen in het werken aan oplossingen, bijvoorbeeld de inzet van vrienden en familie in verpleeghuizen."

Maatschappij

Volgens Actiz is de hamvraag wat we als maatschappij met onze ouderen willen. "De komende tien jaar verdubbelt het aantal ouderen, maar het budget groeit niet mee. Als we 24 uur per dag toezicht willen en als we willen dat er nooit meer wat misgaat, is de vraag wat we daar als maatschappij voor over hebben." Volgens Actiz is het dan aan de staatssecretaris voor Volksgezondheid en het kabinet om meer geld vrij te maken voor zorg aan ouderen. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan Alberts

29 november 2014

Hoe sympathiek wellicht ook bedoeld is het toch een vreemde oproep. Een beetje van 'doe het dan zelf' als reactie op iemand die op- en aanmerkingen heeft op een dienst.
Als ik tegen mijn accountant of automonteur zou zeggen dat ie te traag is met de afwikkeling van een aantal zaken en ik zou een antwoord krijgen in de trant van 'kom dan meehelpen' zou ik raar staan te kijken.

Hans Everhard

29 november 2014

Ik zou zeggen; begin bij je zelf, geef het goede voorbeeld.

Frank Conijn

1 december 2014

Eens met dhr. Alberts. Dat schiet niet op, hr. Koster, om twee redenen:

1. De ActiZ heeft zelf een meewerkende rol gespeeld in de hervorming langdurige zorg per 2015, zelfs al heeft de ActiZ ook kritische geluiden t.a.v. de uitvoering laten horen. De primaire reden voor die hervorming is bezuiniging -- dat de extramuralisatie c.q. transitie meer zorg op maat gaat opleveren is een aantoonbare drogreden van de staatssecretaris.

2. De uiteindelijke klagers, de geënquêteerden, werken al in de zorg!

Top