ACTUEEL

Richtlijn snelle herbezetting lege kamers

De nieuwe regeling voor de financiering van lege kamers in verpleeg- en verzorgingshuizen die op 1 januari dit jaar is ingegaan, zorgt voor onrust en verwarring bij nabestaanden. Deze hebben tijd nodig om waardig afscheid te nemen en de zaakjes te regelen. Organisatie van zorgondernemers ActiZ en cliëntenvereniging LOC drongen vorig jaar al in een brief aan bij de Tweede Kamer op een cliëntvriendelijker regeling. Dit is tevergeefs gebleken.

Richtlijn

ActiZ en LOC hebben nu een gezamenlijk een richtlijn opgesteld voor de ontruiming van lege kamers. In de richtlijn raden zij zorgorganisaties een verdeling aan van zeven dagen voor de cliënt en zes dagen voor de zorgorganisatie. Zo ontstaat een balans tussen belangen van de nabestaanden en de noodzaak voor zorgaanbieders om de ongedekte kosten van de lege kamer te beperken. De basiskosten voor een kamer blijven gelijk, ook als deze niet bewoond wordt.

Drie dagen

Met deze richtlijn willen de belangenorganisaties meer balans creeëren en vervelende situaties voorkomen zoals pasgeleden in Drenthe. Familieleden moeten in diverse verzorgingstehuizen in Drenthe binnen drie dagen de kamer van overleden bewoners hebben leeggeruimd. Anders volgt een boete van honderd euro per dag. De Zorggroep Drenthe (eigenaar van zes tehuizen in de regio) heeft dit in een brief naar zijn bewoners meegedeeld. In de brief wordt het nieuwe beleid uitgebreid uit de doeken gedaan. De Zorggroep voelde zich hiertoe genoodzaakt door de politiek.

Financiering

Volgens de regels van het ministerie van VWS krijgen verpleeg- en verzorgingshuizen een beperkte vergoeding van slechts €55 per dag voor leegstaande kamers, gedurende 13 dagen. Voorheen liep de financiering voor zorginstellingen voor de wisseling van bewoners dertig dagen door. Binnen deze 13 dagen moeten nabestaanden de kamer van de cliënt leegruimen en moet de zorgorganisatie de kamer zien op te knappen en aan te bieden aan een nieuwe cliënt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top