Finance

Klink bestudeert loondienst voor specialisten

Minister Ab Klink van VWS wil bekijken of medisch specialisten beter in loondienst kunnen gaan werken. Dat zou kunnen helpen om de kosten van de ziekenhuiszorg in de hand te houden. “Wellicht geeft loondienst een beter resultaat dan de structuur die we nu kennen, “ aldus de minister donderdag tijdens overleg met de Tweede Kamer.

Inkomen onafhankelijk van omzet

Medisch specialisten krijgen nu per behandeling betaald. Wil de specialist meer verdienen, dan kan hij meer operaties uitvoeren. In de Kamer klonken ook geluiden om de specialist aan banden te leggen. PvdA'er Eelke van der Veen wil dat het inkomen van de specialist niet meer afhangt van zijn omzet. “Dat is de kat op het spek binden.” Van der Veen wees op de sterk gestegen kosten voor specialisten, zonder dat de zorg echt beter is geworden. Het Financieele Dagblad heeft de inkomsten van specialisten in loondienst tegenover die van de 'vrije' specialisten afgezet en concludeerde dat de inkomens overeen kwamen. Het is dus de vraag of een verplichte loondienst een uitkomst is.

Overbehandeling

De minister heeft de indruk dat overbehandeling voorkomt. In sommige gemeenten worden drie maal zo veel mensen aan hun amandelen of astma geholpen dan elders, zonder dat vaststaat dat dit ook echt nodig is. Artsen kunnen daar een hand in hebben. Daarom wil Klink de discussie over specialisten in loondienst opnieuw beginnen. De minister zei geen ziekenhuizen te willen die productie draaien, maar ziekenhuizen die kwaliteit leveren.

Ingrijpen door Klink

Klink moest al ingrijpen bij de specialisten, omdat vorig jaar hun budget met honderden miljoenen was overschreden. De specialisten pikten dit niet en kondigden aan naar de rechter te stappen. Voormalig voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten en van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Floris Sanders, riep minister Klink onlangs nog op niet te snijden in de specialistensalarissen. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mellema

15 september 2009

Misschien moeten we maar terug naar het abonnement, zoals dat ooit voor de huisartsen gold.Zie onderstaand citaat uit Medisch Contact van 23 september 2005:"Als financieringssysteem voor het overblijvende A-segment wil ik met Roex en Berden, met Breed en Post, en met Blijham pleiten voor een vervanging van het DBC-systeem door een simpel abonnementssysteem, op basis van het bestaande systeem van klinische en/of poliklinische adherentie per specialisme, eventueel gecorrigeerd voor leeftijd en dergelijke. Bovendien geldt toch voor het A-segment dat het gebudgetteerd is. Het DBC-systeem dient nu alleen ter financiering, terwijl de budgetten voor ziekenhuiszorg vaststaan. Het budget op een andere manier verdelen, moet mogelijk zijn.

Direct gevolg van bovengenoemde hybride oplossing is dat enerzijds de effecten van de beoogde marktwerking plaatsvinden op die gebieden waar ook concurrentie verantwoord kan worden toegelaten en dat anderzijds de spoedeisende en de meer complexe zorg buiten de concurrentiestrijd kunnen blijven.

Voordeel is ook dat de administratieve belasting van medisch specialisten, maar ook van de administratieve diensten van ziekenhuizen en zorgverzekeraars, sterk zal afnemen doordat het aantal declarabele DBC’s (die dan ook echt extra geld opleveren) in aantal fors worden beperkt. Het vrijkomende geld kan dan weer van administratie naar zorg. En dát willen we eigenlijk allemaal.

G.H. Mellema,

arts, MHA, medisch adviseur "

Top