ACTUEEL

Zorgprofessional kent stelsel onvoldoende

Driekwart van de zorgprofessionals zegt dat de kennis van het stelsel belangrijk is voor de eigen taakuitvoering. Toch geeft twee derde aan de beleidsmatige en financiële spelregels niet of onvoldoende te kennen. Dit blijkt uit een recente enquête van beroepsvereniging VvAA.

Vooral de stelselwijziging die voor 2015 op stapel staat leidt tot onduidelijkheid onder beroepsbeoefenaren. In het kader van deze stelselwijziging worden grote delen van de zorg overgeheveld van de AWBZ, die helemaal verdwijnt,  naar de Zorgverzekeringswet, WMO, Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast krijgen de ziekenhuizen te maken met een wijziging in de financiering in integrale bekostiging.

Gekleurd

“De afgelopen jaren zijn er binnen de zorg rigoureuze maatregelen doorgevoerd. Vaak op basis van informatie die slechts voor weinigen toegankelijk en begrijpelijk is”, zegt Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwerken van VvAA Groep. “Daardoor is er regelmatig maar weinig begrip, zeker omdat veel wél beschikbare informatie veelal gekleurd wordt weergegeven. Voor een genuanceerde discussie is kennis nodig.”

Om de zorgprofessional door het transitiedoolhof te leiden heeft de VvAA samen met De Argumentenfabriek een compleet vernieuwde versie van het kaartenboek “Zó werkt de zorg in Nederland” uitgebracht.  

Beter begrip

De makers beschrijven in  het boek onder meer welke vier wetten de basis voor het Nederlandse zorgstelsel vormen, hoe de geldstromen lopen in de curatieve zorg en wat precies per wet is vastgelegd voor zorgverzekeraars. Ook gaat het boek in op hoe in de zorg de markt werkt en hoe kennis in de zorg zich ontwikkelt.

“Nu het bijna 2015 is gaan zorgprofessionals de gevolgen van de stelselwijzigingen in hun werk ervaren”, licht Maaike de Vries, chef Zorg De Argumentenfabriek, het initiatief toe. “Patiënten komen met vragen over zulke onderwerpen vaak als eerste bij de dokter aan. Dan is het natuurlijk niet handig als de dokter het ook niet weet. Dit boek helpt zorgprofessionals de veranderingen beter te begrijpen, om er helder over na te kunnen denken en zo nodig naar te handelen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top