ACTUEEL

Ouderengeneeskunde buiten bereik kwetsbare groep

Specialistische ouderengeneeskunde dreigt voor zelfstandig wonende ouderen onbereikbaar te worden. Daarvoor waarschuwen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde Verenso.

Op dit moment is de zorg door de specialist ouderengeneeskunde (SO) alleen voor mensen met een Wlz-indicatie veilig gesteld. Hierdoor kan een grote groep kwetsbare ouderen geen beroep doen op de SO. LHV en Verenso vinden daarom dat de specialist ouderengeneeskunde (SO) een eigenstandige betaaltitel moet krijgen onder de Zorgverzekeringswet. Staatssecretaris Van Rijn van VWS  heeft toegezegd te komen met duidelijkheid over de financiering van de SO.

Samenwerking

Een ander probleem is het hoofdbehandelaarschap in de thuissituatie. Zorg in de thuissituatie wordt primair geleverd door huisartsen. Specialisten ouderengeneeskunde ondersteunen de huisartsen bij deze zorg en kunnen worden ingezet voor consultatie en medebehandeling. Wanneer de zorgvraag van de oudere zich grotendeels op het deskundigheidsgebied van de specialist ouderengeneeskunde bevindt, neemt de specialist ouderengeneeskunde het hoofdbehandelaarschap van de huisarts over. In de thuissituatie is dat nu nog niet mogelijk. LHV en Verenso pleiten voor het opstellen van overeenkomsten op regionaal niveau over de samenwerking tussen huisartsen en SO’s enerzijds en verantwoordelijken voor de care anderzijds: zorginstelling, particuliere kleinschalige woonvorm en de wijkverpleegkundige.

Om de samenwerking tussen huisarts en SO te verbeteren hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging en Verenso een convenant getekend. Met het convenant laten de organisaties zien hoe de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen kan worden gerealiseerd.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top