ACTUEEL

'Brede steun voor innovatieve Sionsberg'

Specialisten van het failliete Sionsberg, ontwikkelen samen met huisartsen in de regio een innovatief concept voor het ziekenhuis: met regionaal maatwerk, gericht op de vergrijzende bevolking en samenwerking tussen de eerste- en tweedelijn. De specialisten geven aan dat de lokale politiek zich achter het plan heeft geschaard en dat het aantal steunbetuigingen van de inwoners van Noordoost Friesland richting de 10.000 loopt.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de Sionsberg en de plannen voor een ziekenhuis 'nieuwe vorm'.

Huisartsenpost

De huisartsen van Dongeradeel, Dantumadeel, Ferweradeel, en Kollumerland schrijven in hun steunbetuiging aan de specialisten: 'het wegvallen van de basis klinische zorg, zoals die nu verleend wordt aan onze patiënten in ziekenhuis De Sionsberg, is onacceptabel in het licht van het geven van goede zorg.' De huisartsen hebben de huisartsenpost in de nacht gesloten. Hierdoor is regio verstoken van eerstelijnshulp.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top