ACTUEEL

GGD waarschuwt voor tekort aan personeel

GGD GHOR Nederland gaat onderzoeken of het tekort aan medisch personeel bij GGD’en een bedreiging vormt voor de publieke gezondheidszorg. Dat zegt directeur Hugo Backx op de website van de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid. ‘Het is vijf voor twaalf wat mij betreft.’

Het onderzoek gaat de vraag beantwoorden in hoeverre alle GGD’en nog in staat om hun wettelijke taak van infectieziektebestrijder op een juiste wijze uit te voeren. GGD’en ondervinden weinig houvast als het gaat om de actuele normen infectieziektebestrijding. Volgens Backx zitten sommige GGD’en ver onder die normen als het gaat over het aantal artsen en verpleegkundigen die nodig zijn voor een adequate infectieziektebestrijding.

Financiering 

Ook de financiering is nu niet helder. Backx vraagt zich af of ze met de huidige middelen uit het gemeentefonds wel uit de voeten kunnen om zorg te dragen voor de bestrijding van infectieziekten.

Er zijn niet alleen taken bijgekomen, ze zijn ook complexer geworden. Backx noemt Q koorts, vogelgriep en ebola. Daarbij blijven oude ziekten als mazelen, kinkhoest en de bof de kop op steken. “GGD’en moeten in staat gesteld worden om daarin goed te kunnen optreden. Maar de mogelijkheden om die wettelijke gezondheidsbeschermende taak adequaat uit te voeren raken uitgeput”, aldus Backx.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top