Finance

Verrekening transitie vordert moeizaam

Verrekening transitie vordert moeizaam

De ziekenhuizen kunnen in totaal 700 miljoen euro tegemoet zien als bijdrage in het kader van het transitiemodel. Dit bedrag kan echter nog “aanzienlijk wijzigen” doordat voor een vijfde van alle ziekenhuizen alsmede voor de revalidatiecentra nog steeds geen definitieve transitiebijdrage is vastgesteld.

Eén en ander blijkt uit een brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan minister Schippers van VWS. Vooralsnog heeft VWS de definitieve beschikkingen vastgesteld voor 125 instellingen, waarvan 73 algemene ziekenhuizen en UMC’s. De betreffende ziekenhuizen krijgen over 2012 een bedrag van 386 miljoen euro terug, over 2013 298 miljoen en over 2014 bijna 16 miljoen euro. Opgeteld gaat het om een bedrag van 699,5 miljoen euro.

Vertraging

Het transitiemodel met bijhorende financiële tegemoetkoming is in het leven geroepen om ziekenhuizen bij de overgang van budgetsystematiek naar prestatiebekostiging te compenseren voor eventuele grote omzetdalingen. De hele operatie is de afgelopen jaren uiterst gecompliceerd gebleken. Ondanks de verruiming van de indieningstermijn voor de opgaven voor het transitiebedrag, is de definitieve afwikkeling door een samenspel van factoren “bemoeilijkt en vertraagd”, zo laat de NZa Schippers weten.

Medio september was de helft van de aanvragen nog niet bij de NZa binnen of niet compleet. Ook bleek een groot deel van de aanvragen niet mede door de zorgverzekeraars ingediend, ondanks een eerdere afspraak hiertoe. Daarbij had het merendeel van de ziekenhuizen (62 in totaal) bezwaar aangetekend tegen de voorlopige vaststelling van de transitiebedragen. Een aanzienlijk deel van deze procedures liep nog dit najaar door.  

De verrekening van de transitiebedragen raakt aan twee andere grote financiële kwesties waar de ziekenhuizen al geruime tijd mee worstelen. Dan gaat het over de problemen met de jaarrekeningen  alsmede rechtmatigheid van  de declaraties van de ziekenhuizen. Doordat er lang grote onduidelijkheid is geweest over de rechtmatigheid van de jaaromzetten kon de NZa ook definitieve geen transitiebedragen vaststellen, wat weer voor extra complicaties in de jaarrekening zorgde.

De NZa zegt zich in te spannen om nog dit jaar alle transitiebijdragen definitief vast te stellen, maar geeft aan afhankelijk te zijn van de informatie die de betrokken instellingen aanleveren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top