ACTUEEL

Pvda-Kamerlid Wolbert: 'Stop fusiegolf in thuiszorg'

Vervlakking van de thuiszorg dreigt door een nieuwe golf van fusies en overnames. De overheid moet niet afwachten maar de ongewenste fusiegolf een halt toeroepen. Dat schrijft Tweede Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) in het FD.

'Bussemaker en Bos moeten fusies stoppen'

“In plaats van te wachten op de volgende ongewenste fusiegolf in de zorg, moeten staatssecretaris Jet Bussemaker en minister Wouter Bos vooraf actie ondernemen”, schrijft Wolbert. “Als we vinden dat patiënten na ziekenhuisopname thuis verpleegd moeten worden, dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven en dat chronisch zieke mensen niet per se opgenomen hoeven te worden, dan is het behoud van nabij georganiseerde thuiszorg topprioriteit.”

Lage financi?le reserves thuiszorg

De financi?le positie van zestig procent van de thuiszorgaanbieders was vorig jaar ongezond, stelt Wolbert onder verwijzing naar gegevens van PricewaterhouseCoopers. “Ze hadden te weinig financiële reserves door aanbestedingen, bezuinigingen op de AWBZ en inadequaat management.”
Volgens het PvdA-Kamerlid neemt het aantal financieel zwakke thuiszorgorganisaties alleen maar toe. 

Primaat ligt niet bij raden van toezicht

Sinds de kredietcrisis ligt het primaat niet meer bij de raden van toezicht, stelt zij. “De overheid heeft bewezen dat zij kan ingrijpen.” De scheidslijn tussen privaat en publiek is minder scherp dan we dachten en voor de thuiszorg is er een ander essentieel argument voor rechtstreekse overheidsbemoeienis. Zonder ingrijpen is de kans op nieuwe fusies en schaalvergroting groot. Dat is ongewenst."

Minder topsalarissen, meer efficiency

Daarnaast geeft financiële steun aan de thuiszorg een ongekende kans het beleid te sturen in de richting van kleinschalig organiseren op buurtniveau: de wijkverpleegkundige keert terug.” Volgens Wolbert ligt het voor de hand dat  - zeker in geval van overheidssteun aan thuiszorgorganisaties – wordt gekeken naar de topsalarissen en naar de efficiency in de bedrijfsvoering. “In de zorg is een inhoudelijk argument echter van nog veel groter belang: het kabinet moet de thuiszorg, in ruil voor financiële garanties, dwingen zichzelf anders te organiseren.” Lees het hele artikel van Tweede Kamerlid Agnes Wolbert op de site van de Partij van de Arbeid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top