ACTUEEL

Crisissfeer neemt toe op Binnenhof

Crisissfeer neemt toe op Binnenhof

De politieke spanningen binnen de regeringscoalitie van VVD en PvdA lopen op. Crisisoverleg over de dinsdag in de Senaat verworpen zorgwet van VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft tot nog toe geen oplossing opgeleverd. Woensdagmiddag voert de PvdA-top op het ministerie van PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher opnieuw overleg met een van de dissidente PvdA-senatoren.

Woensdagochtend was er al overleg tussen senator Marijke Linthorst, Schippers en PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Linthorst vertegenwoordigde ook de twee andere dissidenten, Guusje ter Horst en Adri Duivesteijn. Bij het overleg waren ook PvdA-leider Diederik Samsom en de voorzitter van de Senaatsfractie van de PvdA, Marleen Barth aanwezig.

Kabinetscrisis

Op het Binnenhof wordt er rekening mee gehouden dat het conflict kan escaleren tot een diepe kabinetscrisis. Minister Schippers zou niet bereid zijn haar wetsvoorstel te wijzigen. Dat zou betekenen dat de drie dissidenten binnen de Senaatsfractie van de PvdA uiteindelijk moeten instemmen. Volharden ze in hun verzet, dan dreigt een kabinetscrisis, verwachten ingewijden.

Asscher uitte zich woensdag minder pessimistisch. Hij noemde het goed dat de PvdA-dissidenten en Schippers met elkaar in gesprek zijn. Hij denkt dat partijen eruit kunnen komen. "Secuur, precies, rustig werken we aan een oplossing", zei Asscher.

Van Rijn zei dat er bij "alle partijen" een grote bereidheid is om tot een oplossing te komen. Asscher wilde geen voorspellingen doen over hoe snel het conflict kan worden opgelost, maar zei wel dat de PvdA een betrouwbare coalitiepartner blijft.

Rutte

Premier Mark Rutte had daar dinsdagavond kritische woorden over gesproken. Volgens de premier waren er afspraken over de zorgwet en hebben de PvdA'ers in de Senaat zich daar niet aan gehouden. Daar is iets heel erg misgegaan, zei Rutte. De afspraken waar de premier op doelde zijn die in het regeerakkoord tussen VVD en PvdA, die in het zorgakkoord met de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, en die met onder meer de zorgverzekeraars.

Binnen de VVD wordt geredeneerd dat de PvdA het probleem in eigen kring moet oplossen omdat Schippers' voorstel sneuvelde door de tegenstem van de drie PvdA'ers. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

17 december 2014

Dé taak van de Eerste Kamer is om de voorstellen die door de Tweede Kamer worden aangeleverd tegen het licht te houden en te beoordelen op hun kwaliteit. Daarbij heeft de Eerste Kamer geen mogelijkheid om amendementen in te dienen; men kan alleen voor- of tegenstemmen.

In regeerakkoorden worden weliswaar afspraken gemaakt, maar dat zijn afspraken op hoofdlijnen. De uitwerking daarvan, en het tijdstip van doorvoeren, moeten ook deugen. En daar was hier onvoldoende sprake van -- zie http://www.skipr.nl/blogs/id2101-licht-kngf-voorvrouw-het-kabinet-pootje.html#reacties_container.

Wat mij betreft zou dus de minister het moeten oplossen.

Top