HRM

Huishoudpoot Thebe gaat failliet

Huishoudpoot Thebe gaat failliet

Thebe Huishoudelijke Zorg is op 18 december door de rechtbank in Breda failliet verklaard. Door het faillissement komen ruim 1900 werknemers, vooral huishulpen, op straat te staan.

Het faillissement is door de zorgaanbieder zelf aangevraagd. Thebe Huishoudelijke Zorg spreekt van een “pijnlijk, maar onvermijdelijke besluit”. De organisatie kampt al jaren met verliezen en heeft een aanzienlijk negatief eigen vermogen opgebouwd. De verliezen van Thebe Huishoudelijke Zorg over de afgelopen drie jaar bedragen samen bijna 7 miljoen euro. Het eigen vermogen bedroeg eind 2013 bijna vier miljoen euro negatief. Naar verwachting loopt dat dit jaar op naar ruim zeven miljoen euro negatief. Door forse bezuinigingen van de overheid zien de financiële vooruitzichten er nog slechter uit dan verwacht. Zonder ingrijpen zou het egien vermogen eind 2015 oplopen tot meer dan 11 miljoen euro.

Geen andere keuze

“We betreuren het zeer dat medewerkers, die zich jarenlang met hart en ziel hebben ingezet, hun baan verliezen”, reageert bestuurder Karel Verweij. “En ook vinden we het bijzonder vervelend dat dit  overlast met zich meebrengt voor cliënten. Maar het was voor de rest van de Thebe organisatie niet langer verantwoord om het technisch failliete Thebe Huishoudelijke Zorg financieel te blijven ondersteunen. We hadden helaas geen andere keuze.”

De medewerkers van Thebe Huishoudelijke Zorg en de betreffende gemeenten zijn inmiddels geïnformeerd. De overige delen van Thebe, zoals de thuiszorg, kraamzorg en verpleeghuiszorg, ondervinden geen gevolgen van het faillissement. Cliënten die naast huishoudelijke zorg ook nog andere zorg van Thebe ontvangen, zoals verzorging of verpleging, begeleiding, of die gebruik maken van de maaltijdservice kunnen blijven rekenen op deze zorg en ondersteuning.

Salarissen

Moederbedrijf Thebe Holding heeft zich beried verklaard om de salarissen van december 2014 van de medewerkers  inclusief eindejaarsuitkering uit te betalen. Verder zal Thebe Holding met het oog op continuering van de zorg alles doen om de curatoren te helpen. Hiervoor doen de curatoren een beroep op de medewerkers om in januari te blijven werken. De 20 gemeenten, waar Thebe Huishoudelijke Zorg actief was, krijgen op deze manier de tijd om een passende oplossing te vinden en de overlast voor de bijna 6800 cliënten te beperken. Thebe Holding hoopt dat daarmee ook de kans wordt vergroot op behoud van werk voor de medewerkers van Thebe Huishoudelijke Zorg.

Huishulp

In de afgelopen anderhalf jaar heeft Thebe Huishoudelijke Zorg alle mogelijke scenario’s uitgebreid verkend. Zo ging afgelopen zomer een groot aantal thuishulpen na intensief en constructief overleg akkoord met een  nieuwe functie als ‘huishulp’. Ook werd aangekondigd dat de contracten met alle tijdelijke medewerkers niet werden verlengd. Voor die medewerkers die de nieuwe functie van huishulp niet accepteerden, werd ontslag aangevraagd bij het UWV. Begin november bleek dat dit niet werd verleend.

Door de verder teruglopende vraag naar huishoudelijke hulp én de lagere tarieven vanaf 1 januari 2015 heeft een beoogde samenwerkingspartner van de joint venture met Thebe Huishoudelijke Hulp besloten om af te zien van de samenwerking.  Overleg met andere mogelijke overname- en samenwerkingskandidaten bleef zonder resultaat. Op verzoek van Thebe Huishoudelijke Zorg hebben twee stille bewindvoerders de mogelijkheid van een voorbereide doorstart onderzocht. Ook zij zagen geen andere mogelijkheid dan een faillissement.

Thebe Huishoudelijke Zorg heeft naar eigen zeggen ook te maken met relatief veel ervaren (HBH-2) medewerkers voor huishoudelijke hulp met een daarbij horend hoger salaris. Bovendien waren in de afgelopen jaren de cao stijgingen aanzienlijk hoger dan de stijging van de tarieven die Thebe Huishoudelijke Hulp van gemeenten ontvangt.

Volgens advocaat Jean-Louis van Os, die veel werknemers vertegenwoordigd, worden de huishoudhulpen met het faillissement goedkoop geloosd. "Dit is geen toeval. Dit is een bizar en gemeen spelletje'', aldus Van Os. Curator en voormalig bewindvoerder Koenraad de Klerk ziet na het faillissement nog wel mogelijkheden, maar wilde die donderdag nog niet toelichten. Hij reageert ook niet op de verwijten.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Monique van Doorn

21 december 2014

Een te verwachten ontwikkeling. Hoe worden de mobiliteitsmiddelen voor het versterken van het arbeidsmarktpotentieel hier benut? We lezen over faillissement, baanverlies, mensen voelen zich geloosd. Is er iemand die ook denkt en praat over ontwikkelen van beschikbaar talent, over het betrekken van de medewerkers bij de veranderingen in de zorg en over het samen toewerken naar nieuwe tijden?
Andere handen heet de medewerkers van harte welkom en nodigt Thebe uit om deze verantwoordelijkheid te nemen.

Top