ACTUEEL

VWS geeft opnieuw te veel uit aan externen

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vorig jaar voor bijna 43 miljoen euro aan externen ingehuurd. VWS komt hiermee boven de norm die het kabinet voor de inhuur van externen heeft ingesteld.

Scherper toezien

De lijn van het kabinet is dat de uitgaven voor de inhuur van externen niet meer dan 13 procent van de totale personeelskosten mogen bedragen. De 42,9 miljoen euro die VWS heeft uitgegeven komt neer op een percentage van 14,2 procent. Dit 0,7 procent lager dan in 2007. Minister Klink belooft niettemin scherper te gaan toezien op de inhuur van externen, ondermeer door maandelijks de stand van zaken op te maken.

EPD

Minister Klink schrijft de overschrijding van de algemene norm in 2008 toe aan een aantal specifieke projecten, zoals de registratie van de toelating van zorginstellingen. Bij de registratie van toelating van zorginstellingen zijn meer WTZi-aanvragen binnengekomen als gevolg bouwprioriteitenrondes en beleidswijzigingen. Voor het verwerken van de extra aanvragen zijn vooral externen geworven met een juridische achtergrond.
Daarnaast heeft VWS in het kader van de doorontwikkeling van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) alsmede het Unieke Zorgverleners Identificatie (UZI)-register specifieke ICT-kennis moeten inhuren.

Kwaliteitsindicatoren

Een ander project waar extra kosten voor zijn gemaakt is het project Zichtbare Zorg. Zichtbare Zorg, voorheen Zorgbrede Transparantie in de Zorg,  is bedoeld als ondersteuning van de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. Hiertoe worden allerhande vragen en opdrachten tegen vergoeding uitgezet bij specialistische organisaties. Verder wordt individuele specialistische en wetenschappelijke kennis ingehuurd voor deelname aan verschillende externe werkgroepen. Daarnaast heeft VWS kennis ingehuurd ten behoeve van de vervanging van het financiële systeem.  Het betreft in deze gevallen met name inhuur van specifieke kennis, dan wel de inhuur van uitzendkrachten voor incidentele extra werkzaamheden.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Sterenborg

16 september 2009

En wij maar denken dat de overheid zo voor flexibel werken is. Nog geen 2 jaar geleden wist de overheid te melden dat de inhuur van derden fors terug gedrongen zou worden. Wel, kennelijk is de praktijk wat weerbaarstiger. Maar het is ook gewoon heel simpel: zolang de overheid (zie prinsjesdag) besluit om geen besluiten te nemen, maar alles nog eens fijnmazig te onderzoeken, zal het aantal ingehuurde krachten alleen maar toenemen en niet alleen bij VWS. Daarnaast speelt dat diezelfde overheid (met de mond) zo voor flexibilisering van arbeidskrachten is. Snapt u het nog?Kars Sterenborg

Top