ACTUEEL

Nieuwe beroepsvereniging voor cliëntondersteuners

De nieuwe beroepsvereniging BCMB gaat cliëntondersteuners van mensen met een beperking ondersteunen. Het is bedoeld als vakorganisatie en ontmoetingsplaats.

De beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) telt bijna 2000 leden. Cliëntondersteuners werken steeds meer in wijkteams met andere professionals. De focus ligt op generalisme in plaats van specialisme. Cliëntondersteuners vinden het om die reden belangrijk dat er een beroepsvereniging is die de kennis, expertise en identiteit van de beroepsgroep borgt. Dat is volgens het BCMB ook in het belang van cliënten en opdrachtgevers. 

Een ander doel van het BCMB is de invulling van de accreditatie. Professionals in de jeugdhulp krijgen een registratieplicht. Deze verplichting gaat ook gelden voor cliëntondersteuners. Gemeenten stellen steeds vaker accreditatie-eisen aan professionals in het sociaal domein.

Waarde 

Voorzitter Audette van der Kloet: “Door alle veranderingen die optreden in het maatschappelijk veld, komt veel sterker naar voren wat de unieke waarde is van cliëntondersteuners. De unieke aspecten zijn de brede kennis van leven met een beperking en de gevolgen voor het dagelijks leven die dat met zich meebrengt.” 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top