ACTUEEL

Verzekeraar moet dure medicijnen betalen

Een elfjarig meisje met een zeer ernstige zeldzame en pijnlijke ziekte krijgt dure geneesmiddelen toch vergoed. Haar zorgverzekeraar VGZ weigerde de medicijnen te vergoeden omdat ze niet in het basispakket zaten, maar de Hoge Raad heeft vrijdag beslist dat de verzekeraar de kosten toch op zich moet nemen.

"In uitzonderlijke gevallen bestaat bij een zorgverzekering aanspraak op vergoeding van zorg die geen deel uitmaakt van het wettelijk verzekerd pakket", zo is beslist.

Systemische sclerose

Het meisje heeft systemische sclerose, een zeldzame auto-immuunaandoening. De gevolgen van die ziekte zijn zeer ernstig en kunnen onomkeerbaar zijn, zoals onherstelbaar weefselverlies, uiteindelijke amputatie, invaliditeit en afname van levensverwachting. Ongeveer twintig kinderen in Nederland hebben deze ziekte.

Omdat de doorgaans gebruikte geneesmiddelen niet bij haar werkten, had de arts een geneesmiddel voorgeschreven dat bij volwassenen goed werkt maar niet voor kinderen in het basispakket was opgenomen. Daarom wilde de verzekeraar de kosten, ongeveer anderhalve ton tot haar achttiende verjaardag, in eerste instantie niet vergoeden. Maar de Hoge Raad vond dat er sprake was van zodanig bijzondere omstandigheden dat er toch vergoed moet worden.

Stap vooruit

Het Reumafonds, dat deze zaak gesteund heeft, noemt deze uitspraak een stap vooruit in het debat over kinderen en medicijnen. "Dit doet recht aan de menselijke maat. Wij vinden dat kinderartsen een middel moeten kunnen voorschrijven voor hun patiëntjes als zij dat nodig achten op basis van de stand van de wetenschap en de praktijk of op basis van de professionele autonomie van de arts. Het kan niet zo zijn dat een zorgverzekeraar dat blokkeert. Dit arrest is een voorzichtige stap in de goede richting", aldus het Reumafonds in een reactie. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top