ACTUEEL

VVT Noorderboog en De Stouwe willen fuseren

Het verplegings-, verzorgings- en thuiszorgdeel (VVT) van Zorgcombinatie Noorderboog en De Stouwe gaan fuseren. Hiertoe hebben de raden van bestuur en de raden van toezicht besloten. Dit melden de organisaties maandag 22 december.

Door de samenwerking tussen De Stouwe en de VVT Noorderboog verbetert de aansluiting tussen zorg thuis, verzorgd wonen in een woon-zorgcomplex en beschermd wonen in een verpleeghuis. Verder ontstaan er meer mogelijkheden voor het Expertisecentrum Noorderboog, dat in deze regio een beter en breder aanbod kan bieden voor kwetsbare ouderen, revalidatiepatiënten en chronisch zieken. Tevens ontstaan er door de fusie meer kansen om zoveel mogelijk werkgelegenheid in de zorg in deze regio te behouden, met ontplooiingsmogelijkheden voor de huidige medewerkers.

Concern

Vrijdag 19 december werd al bekend gemaakt dat Noorderboog en Isala per 1 januari 2015 officieel bestuurlijk fuseren. Onder het overkoepelende concern dat dan ontstaat vallen drie organisaties, te weten de ziekenhuispoot van Noorderboog, de Isala en de VVT-afdeling van Noorderboog. De laatste zal zich weer afscheiden van het concern zodra de fusie met De Stouwe bekrachtigd is. Naar verwachting vindt de bestuurlijke fusie per 1 juli 2015 plaats. Daarna wordt vanuit één gezamenlijk bestuur toegewerkt naar een juridische fusie.

Voor de fusie tussen de VVT organisaties moet nog toestemming gevraagd worden aan de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top