Finance

Koopkracht chronisch zieken hard achteruit

Chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gaan er in 2010 meer in koopkracht op achteruit dan de rest van Nederland. Dit blijkt uit een berekening van het Nibud, dat in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is uitgevoerd.

Uitkeringsgerechtigden

Volgens de cijfers gaan veel chronisch zieken en gehandicapten er 0,5 tot 1,5 procent meer op achteruit dan de gemiddelde Nederlander. Het gaat hier vooral om chronisch zieken en gehandicapten onder de 65 jaar met een bijstands-, WAO- of Wajong-uitkering of met een arbeidsloon beneden modaal. Vrijdag werd bekend dat de Nederlandse bevolking gemiddeld in 2010 een kwart procent aan koopkracht inlevert.

Beperking fiscale aftrekposten

De inkomensachteruitgang wordt veroorzaakt doordat de fiscale mogelijkheden om ziektekosten af te trekken verder worden beperkt. Mensen met hoge zorgkosten en lage inkomens worden hierdoor extra getroffen.  Dit komt mede omdat de aftrekbeperking ook leidt tot minder huur- en zorgtoeslag. Achteruitgang in inkomen gaat bij mensen met weinig geld vaak ten koste van de maatschappelijke participatie.

Maatregelen

De CG-Raad roept Kamer en kabinet op om maatregelen te nemen om deze groep te ontzien. Volgens de belangenbehartiger zitten chronisch zieken en gehandicapten al langer in de hoek waar de klappen vallen. De raad noemt als voorbeeld de bezuiniging op de AWBZ. “Ook neemt het aantal eigen bijdragen voor zorg, begeleiding en hulpmiddelen toe. Binnenkort komen daar vermoedelijk nog bezuinigingen bij op de zorgtoeslag en een verhoging van ziektekostenpremies”, aldus de CG-Raad.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top