ACTUEEL

‘Cosmetische sector moeilijk in toezicht te vangen’

‘Cosmetische sector moeilijk in toezicht te vangen’

De cosmetische sector laat zich door haar grootte en diversiteit lastig vangen in een heldere afbakening. Daarmee is het ook moeilijk om een sluitend systeem van toezicht te realiseren. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het Toezichtplan Cosmetische Sector.

Cosmetische ingrepen, zowel operatief als niet-operatief zoals bijvoorbeeld injecties met fillers, kunnen leiden tot flinke schade, door slechte en onveilige producten, onbekwame behandelaren en de risico’s die er altijd zijn bij een ingreep, stelt de inspectie. Om die reden gaf minister Schippers van VWS in oktober 2013 al opdracht om het toezichtkader aan te scherpen.

Een lastige opgave, constateert de inspectie. Zowel de aanbieders als producten zijn er in zoveel soorten en maten dat eenduidig toezicht bijna onmogelijk is. Zo zijn er naast ziekenhuizen en particuliere klinieken ook veel al dan niet BIG-geregistreerde solisten actief. Daarnaast is de scheidslijn tussen medische hulpmiddelen en waren is erg dun.  

Samenwerking

Deze afbakening is relevant, omdat ze direct raakt aan de formele taken en bevoegdheden van de inspectie. In het toezichtplan geeft de inspectie aan dit ten dele te willen ondervangen door nauwere samenwerking met andere instanties zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Samen met de NVWA gaat de IGZ bij de schoonheidssalons een inventarisatie laten uitvoeren om meer zicht te krijgen op de activiteiten die hier worden uitgevoerd en welke daarvan vallen onder zorg. Dit moet leiden tot een risicoprofiel dat weer de basis gaat vormen voor het risico-gestuurde toezicht van de IGZ.

Bewustwording

Daarnaast wil de IGZ bijdragen aan een grotere bewustwording van de consument. Die moet zich er beter van bewust zijn dat het per definitie om risicovolle behandeling gaat zonder een medische noodzaak. Behandelaars moeten altijd de risico’s van een ingreep afwegen tegen de (te verwachten) baten ervan.

De inspectie maakt geen extra mankracht vrij voor het aangescherpte toezicht op de cosmetische sector. Wel komt er een speciaal expertteam dat zich gaat richten op klachten over de sector.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top