ACTUEEL

Diakonessenhuis weerspreekt aantijgingen

Het Diakonessenhuis met vestigingen in Utrecht, Zeist en Doorn, stelt dat de veiligheid voor patienten in het ziekenhuis niet in het geding is. Ook zou het ziekenhuis het rapport van de IGZ waardoor het ziekenhuis onder verscherpt toezicht is komen te staan, niet geheim hebben willen houden. Dit meldt de raad van bestuur in een persverklaring.

Wel vindt het Diakonessenhuis, net als de IGZ, dat er verbeteringen noodzakelijk zijn op het gebied van organisatie en cultuur.

Bezwaar

Het Diakonessenhuis heeft bezwaar aangetekend tegen het verscherpt toezicht van de IGZ. Dit was omdat het Diakonessenhuis "de meerwaarde van het onder verscherpt toezicht stellen niet inziet omdat er inmiddels een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden en er tal van verbeteringen zijn doorgevoerd." In november 2014 stapte voorzitter raad van bestuur Rob Florijn per direct op bij het ziekenhuis. Een groot deel van de te nemen maatregelen hebben de raad van bestuur en de medische staf al samen doorgevoerd.

Het ziekenhuis heeft naar eigen zeggen het verscherpt toezicht aangekondigd “zodra op 24 december bekend was dat de rechter het bezwaar van het Diakonessenhuis afwees” en wilde dus het rapport niet onder de pet houden. Het ziekenhuis zal vanaf het eerste kwartaal 2015 regelmatig communiceren over de aanpak en resultaten van het veranderprogramma.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

2 januari 2015

Eén lid van de RvT van het Diak begrijpt waarschijnlijk wel waarom het Diak geconfronteerd wordt met verscherpt toezicht.
Een ziekenhuis dat er te lang over doet om de (in ogen van de IGZ) gewenste maatregelen te treffen ondergaat nu eenmaal dit lot.

Top