ACTUEEL

Patiënt kijkt niet naar kwaliteit ziekenhuis

Patiënten kijken niet zo erg naar kwaliteitsinformatie om een ziekenhuis uit te kiezen. Ze gaan gewoon naar het meest voor de hand liggende ziekenhuis. Dat is meestal het dichtstbijzijnde.

Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Marktdenken

Patiënten zien vaak geen reden om te kiezen of ze weten niet dat er keuzemogelijkheid is. “Het idee van actief kiezende patiënten komt voort uit het marktdenken, maar dit onderzoek wijst uit dat principes uit deze wereld niet altijd passen in de zorg. Toch waarderen patiënten het om te kunnen kiezen voor ‘hun’ ziekenhuis”, zo is te lezen in de eindconclusie van het onderzoek.

Passief

NIVEL heeft de onderzochte patiënten opgedeeld in drie categorieën: passieve kiezers, semi-passief en actief. Meer dan tweederde viel in de eerste categorie. Die vindt het niet nodig om te kiezen omdat ze later alsnog van ziekenhuis kunnen wisselen, snel tevreden zijn, het vroeger niet de gewoonte was om zelf te kiezen of omdat ze erop vertrouwen dat hun huisarts het juiste ziekenhuis voor ze uitzoekt. Ze zien ook geen kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen.

Reputatie

Een belangrijke reden om geen keuze te maken is dat het ziekenhuis waar men naar toe gaat dichtbij is of dat men er al patiënt is. Semi-actieve en actieve patiënten vinden een slechte reputatie van een ziekenhuis een reden om voor een ander te kiezen. Als je geopereerd moet worden, verhuist, of specialistische zorg nodig hebt, kunnen ook redenen zijn om niet zonder meer naar het voor de hand liggende ziekenhuis te gaan.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jolyn van Vuuren

6 januari 2015

Eerder onderzoek door IQ Healthcare bevestigt dit beeld. Dat bevatte aanwijzingen dat het idee dat de kwaliteit van ziekenhuizen kan verschillen, erg angstaanjagend is voor patiënten. Het raakt aan de basisbehoefte aan veiligheid. Daardoor slaat men als het ware 'op slot' en duwt men de optie dat kwaliteit kan verschillen weg. Logisch dat er dan geen handelen (actief zorg vergelijken en eventueel een andere keuze maken) volgt.
Tegelijkertijd lezen we in het onderzoek van het Nivel dat 22% van de patiënten andere ziekenhuizen in overweging heeft genomen. En dat nog eens 7% wel kwaliteitsinformatie gebruikt heeft. In het verleden is de aanname geformuleerd dat als 20% van de patiënten een andere keuze voor een ziekenhuis maakt dan de voor de hand liggende, het 'stemmen met de voeten' een significant effect gaat hebben op de patiëntenstromen tussen ziekenhuizen. Zo ver zijn we daar dus niet meer vanaf.

Joris Jaspers

6 januari 2015

Dit betekend dus dat de meerderheid van de patiënten, ook bij complexe specialistische zorg, blijven kiezen voor het ziekenhuis in de buurt, terwijl juist bij die zorg juist grote kwaliteitsverschillen zijn tussen ziekenhuizen en concentratie van zorg erg nodig is.
Als de patiënten niet "sturen" op kwaliteit en concentratie, moeten we dus voor andere stuurmechanismes zorgen.

Anders blijven te veel ziekenhuizen complexe specialistische zorg aanbieden, blijft de gemiddelde kwaliteit lager en vinden er onrendabele investeringen plaats in de, bij complexe zorg benodigde, dure apparatuur!

Top