ACTUEEL

Specialisten Martini Ziekenhuis evalueren elkaar

Het Martini Ziekenhuis in Groningen start met interne, onderlinge evaluatiegesprekken door en met medisch specialisten. Het ziekenhuis heeft elf specialisten opgeleid om jaarlijks de persoonlijke competenties van collega’s te toetsen. Deelname aan de gesprekken is vrijwillig.

Beoordeling door omgeving

Hans de Boer, voorzitter van de medische staf: “We streven naar toetsbare kwaliteit en daarom hebben we ervoor gepleit evaluatiegesprekken in te voeren volgens de methode van de 360 graden feedback, waarbij ‘de omgeving’ van de specialist beoordeelt. In de ziekenhuispraktijk is gebleken dat deze methode bij de medisch specialisten de meeste resultaten oplevert.” In de evaluatiegesprekken komen onder meer de manier van zorg verlenen, de omgang met de patiënt, de werkrelatie en managementvaardigheden aan bod. Een tiental medewerkers waarmee de betreffende specialist intensief samenwerkt vult anoniem een vragenlijst in over de specialist en zelf maakt de specialist een portfolio over zijn functioneren. Dit leidt tot een actieplan. Dit actieplan is het uitgangspunt voor het volgende jaarlijkse evaluatiegesprek.

Verplichten vrijwillige deelname

Alhoewel deelname vrijwillig is, zegt De Boer dat er toch een zekere verplichting is. Uiteindelijk moet iedere specialist meedoen. De eerste ronde evaluatiegesprekken is gestart. Begin 2010 wordt een tweede groep medisch specialisten opgeleid. Eind 2011 moet iedereen geëvalueerd zijn.

Autonome status

Medisch specialisten in Nederland liggen onder vuur vanwege hun autonome status binnen de ziekenhuizen. Er zou sprake zijn van een doofpotcultuur waarbij specialisten elkaar de hand boven het hoofd houden bij fouten.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Sophie Hankes

16 september 2009

Een belangrijke uitspraak luidt: je kunt een organisatie het beste beoordelen aan de manier waarop deze omgaat met fouten.

Wat is er tegen op slachtoffers van medische fouten te betrekken bij de evaluatie van medisch specialisten?

Is dit niet dè manier om van fouten te leren? Of past dit niet in de beroemde, doch ook falende zelfregulatie van de medische sector, zie Rapport Rekenkamer juni 2009?

Medici, houdt op met schijnmaatregelen en neem kwaliteit en patientveiligheid serieus!

Top