ACTUEEL

VWS-agenda in 2010: investeren in kwaliteit

In 2010 stelt het ministerie van VWS in totaal ruim 60 miljard euro beschikbaar voor de zorg. In 2009 was dat 58 miljard euro. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker willen vooral investeren in kwaliteit.

Belangrijkste maatregelen

VWS treft verschillende maatregelen om een overschrijding van een miljard euro te voorkomen. Zo verlaagt het ministerie het inschrijftarief van de huisartsen met zestig miljoen euro. VWS wil dat huisartsen doelmatiger medicijnen voorschrijven. Doelmatig voorschrijven leidt tot aanvulling van het inkomen van de huisarts en moet VWS 127 miljoen euro opleveren in 2010. Daarnaast kunnen patiënten voortaan alleen nog terecht bij de eerste hulp of de medisch specialist met een verwijsbrief van de huisarts. Patiënten die geen verwijsbrief hebben, draaien zelf voor de kosten op. VWS verwacht hiermee 48 miljoen euro te kunnen besparen in 2010 en in de jaren daarna 117 miljoen euro. VWS verwacht dat de maatregelen omtrent de honorering van de medisch specialisten 375 miljoen euro opleveren. Bovendien stijgt de zorgpremie volgend jaar met ruim twintig euro naar gemiddeld 1085 euro per jaar. Het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering gaat met 10 euro omhoog naar 165 euro.

Maatregelen VWS

De overige maatregelen op een rijtje:

•    Invoering van ketenzorg om de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken te verbeteren.

•    VWS trekt 9,3 miljoen euro uit voor het veiligheidsprogramma in ziekenhuizen. In 2012 moet de vermijdbare sterfte zijn gedaald van 1735 doden naar 867 doden. 

•    Ziekenhuizen krijgen vanaf 2011 meer ruimte om zelf hun prijzen te bepalen, als de evaluaties van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) positief zijn. 

•    VWS versterkt de positie van de ziekenhuisbestuurder met meer aandacht voor kwaliteit.

•    Ziekenhuizen krijgen onder voorwaarden meer mogelijkheden voor het aantrekken van vreemd kapitaal.

•    Binnen de langdurige zorg wordt het stimuleringsprogramma "in voor zorg" gestart om vernieuwingen versneld in te voeren bij een groot aantal zorginstellingen.

•    VWS trekt 320 miljoen euro extra uit voor de stimulering van bouw. Hiervan is 160 miljoen euro voor de langdurige zorg en 160 miljoen euro voor de ziekenhuizen.

•    Voor innovatie in de zorg is 98 miljoen euro beschikbaar tot 2012.

•    Het stagefonds krijgt 95 miljoen euro. VWS wil zo garanderen dat er voldoende en goed opgeleid personeel beschikbaar blijft voor de zorg.

•    Het ministerie investeert volgend jaar 8 miljoen euro in maatschappelijke innovatie in de zorg, 2,5 miljoen euro in maatschappelijke stages en 2 miljoen euro in het programma ‘Beschermd en Weerbaar’. 

•    Er komt een subsidieregeling Palliatieve Terminale Zorg om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van deze zorg te verbeteren. Hiervoor stelt VWS 4,2 miljoen euro beschikbaar in 2010. Daarnaast stelt het ministerie 2 miljoen euro extra beschikbaar voor de tegemoetkoming in de huisvestingslasten van de bijna-thuishuizen en high care hospices.

•    De geneeskundige geestelijke gezondheidszorg zal via een tariefkorting met 119 miljoen euro worden gekort.

•    De tarieven voor vrije beroepsbeoefenaren worden niet geïndexeerd. Dit levert 57 miljoen euro op in 2010 en tot 94 miljoen euro de jaren daarna.

•    De overschrijding van 234 miljoen euro in de AWBZ vangt VWS op met een lagere instroom van het aantal budgethouders in 2009.  Dit is een eenmalige ‘meevaller’ van vijftig miljoen euro. Vanaf 2010 levert dit structureel zestig miljoen euro op.

•    De curatieve zorg draagt bij aan de vergroting van de houdbaarheid van de collectieve uitgaven met structureel 0,4 procent van het BBP (Bruto Binnenlands Product). Hiervan wordt tenminste 0,2 procent ingevuld met de zorgtoeslag.

•    Voor het restant worden maatregelen in de curatieve zorg genomen om nog doelmatiger zorg te verlenen, zoals de eerder genoemde introductie van ketenzorg.

Bekijk de VWS-folder over de maatregelen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

22 september 2009

Ik ben oprecht gechoqueerd!

De patiënten en de dokters betalen de kosten, volkomen serieus wordt dit gemeld.

Meer bestuurders, meer nieuwbouw en externe geldbronnen, is dat zorg? Nee dat zijn bestuurders die zichzelf in stand houden. Samen met een bouwfonds.

Dat heeft niets met gezondheid of zorg voor de mens te maken. Wordt de Farmacie of andere betrokkenen de derde geldpoot, dat zal een goede gezondheid opleveren!

Wordt het niet tijd voor een visie? Voor betaalbare en duurzame gezondheid? Wordt het niet tijd om eens het licht elders op te steken? GM

Top