Finance

Pasana verliest vastgoed door leasedeal

Pasana verliest vastgoed door leasedeal

De rechtbank in Leeuwarden heeft woensdag het faillissement uitgesproken van de Stichting Vastgoed Pasana. Het late deelfaillissement vloeit voort uit een leaseovereenkomst die Pasana in 2011 is aangegaan ten behoeve van een nieuwe MRI-scanner voor ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum.

Vanwege de voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst eist ABN Amro Lease met onmiddellijke ingang ruim 1,2 miljoen euro van Pasana alsmede de MRI-scanner met een aanschafwaarde van ruim 731 duizend euro. Volgens curator Hans Silvius staat ABN AMRO formeel in haar recht, maar de renteopslag en boeteclausules zijn moeilijk uit te leggen aan de buitenwacht, aangezien het ziekenhuis de afgelopen jaren al tonnen aan leasebijdragen heeft betaald. “Je begint met een schuld van zeven ton en eindigt ondanks de afbetalingen met een bedrag van meer dan twee miljoen euro”, zegt Silvius. “Wie het snapt mag het zeggen, maar contractueel klopt het.”

Risicospreiding

Het bevreemdt Silvius dat de leasedeal in 2011 mede ondertekend is door de vastgoedstichting van Pasana, terwijl het ziekenhuis de enige gebruiker van de scanner was. “Mede om de risico’s te spreiden was Pasana opgebouwd uit verschillende BV’s. Dan is het vreemd dat al die BV’s waaronder ook de vastgoed BV voor de leaseovereenkomst hebben getekend”, aldus Silvius.

Als gevolg hiervan heeft het bestuur van de Stichting Vastgoed Pasana nu zelf faillissement moeten aanvragen. Daarmee zal het vastgoed van Pasana versneld verkocht gaan worden. Volgens Silvius was dit met het oog de doorstart van de verschillende onderdelen op termijn sowieso gebeurd. “Bijkomend voordeel van de faillissementen van de vastgoedstichting is dat het nu gemakkelijker is om onderdelen van de Pasana Zorggroep te verkopen”, aldus Silvius. “Dat geldt zowel voor de ouderenzorg als het ziekenhuis.”

Claims

Daar staat tegenover dat de schuldeisers hun claims nu mogelijk via het vastgoed zullen proberen te verzilveren. De belangrijkste hiervan is de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) die een bedrag van circa 26 miljoen euro heeft uitstaan bij het failliete Pasana. Ziekenhuis Nij Smellinghe eist 15 tot 16 miljoen euro terug. De Rabobank en ING Bank hebben elk rond de 3 miljoen euro tegoed. Het totale vastgoed van Pasana staat voor zo’n 40 miljoen euro in de boeken, maar de marktwaarde is naar verwachting stukken lager.

De gewraakte MRI-scanner staat vooralsnog gewoon in De Sionsberg. Om beschadiging te voorkomen moet het apparaat de klok rond beschermd worden met een eigen elektromagnetisch veld en koelinstallatie.    

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top