Tech

Investeringen stuwen IT-kosten ggz op

Investeringen stuwen IT-kosten ggz op

De integrale ICT-kosten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) komen dit jaar voor het eerst ruim boven de 5 procent van de totale omzet uit. De stijging wordt met name veroorzaakt door hogere personeelskosten en kosten voor servers en storage. Dit constateert IT-consultant M&I/Partners in de jaarlijkse ICT-benchmark.

Gemiddeld bedragen de IT-kosten voor ggz-instellingen zijn 5,24 procent van de omzet. Dit is in vergelijking met de laatste benchmark een stijging van 12 procent. Vanaf 2009 zijn de IT-kosten als percentage van de omzet ieder jaar gestegen.

De stijgende personeelskosten zijn vooral te wijten aan een toename van de inhuur van externen en door hogere personeelskosten van eigen personeel. De stijgende kosten voor servers en storage  verklaart M&I uit groeiende investeringen in vervanging en vernieuwing.

Nieuw ZIS/EPD

Ook de ZIS/EPD-kosten per gebruiker zijn opnieuw gestegen. Vorig jaar constateerde M&I bijna een verdubbeling van de ZIS/EPD-kosten per gebruiker. Dit jaar is de stijging met 9 procent minder scherp. De recente stijging hangt samen met de implementatie van nieuwe ZIS/EPD-pakketten of de upgrade naar een nieuwe versie. Ook hebben ggz-aanbieders die gestart zijn met een nieuw ZIS/EPD vaak te maken met forse stijgingen van andere kosten, bijvoorbeeld die van datamigratie.

Ggz-aanbieders die hun IT geheel of gedeeltelijk uit besteden hebben een hoger kostenniveau dan instellingen die geen gebruik maken van uitbesteding. Dit geldt bijvoorbeeld voor het uitbesteden van ZIS/EPD-hosting, servers en storage, technisch applicatiebeheer en uitbesteden van beheer van de ICT-infrastructuur.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top