ACTUEEL

Spoeddebat over bevallen op Walcheren

De ziekenhuizen in Vlissingen en Goes zijn te  hard van stapel gelopen met het sluiten van de kraamafdeling in Vlissingen. Dat vindt de Tweede Kamer, bleek na een spoeddebat met minister Ab Klink van Volksgezondheid op woensdag 14 januari. Per 1 januari kunnen vrouwen op Walcheren die moeten bevallen en specialistische hulp nodig hebben, niet meer terecht in het ziekenhuis in Vlissingen, maar moeten naar Goes.

Kamer: verloskunde Walcheren te snel dicht

Extra ambulancepost

Vorige week haalde een barende vrouw het ziekenhuis op Zuid-Beveland niet: haar kind kwam in de auto ter wereld. Voor de SP, die het spoeddebat aanvroeg, toont het voorval aan dat de afstanden te groot zijn geworden en vrouwen weer in Vlissingen terecht moeten kunnen.
Klink ziet liever dat de extra ambulancepost in de kop van Walcheren er zo snel mogelijk komt. Hier heeft het Rijk vorig jaar geld voor beschikbaar gesteld. Deze ambulance kan binnen twee maanden gaan rijden, maar had er eigenlijk al moeten zijn op het moment dat de verloskunde in Goes werd geconcentreerd.

Mededingingsautoriteit

Sinds begin dit jaar is de verloskunde geconcentreerd in Goes omdat er te weinig personeel was om dit in beide ziekenhuizen overeind te houden. De oppositie in de Tweede Kamer wil toch een volwaardige kraamafdeling in Vlissingen behouden. Het CDA vindt dat de ziekenhuizen een uitspraak van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) hadden moeten afwachten over hun voorgenomen fusie.

Gynaecologen

VVD'er Edith Schippers vermoedt zelfs dat de ziekenhuizen met het oog op de fusie niet al te veel moeite hebben gedaan om gynaecologen te zoeken. Minister Klink zegt wel de indruk te hebben dat de ziekenhuizen goed hebben gezocht. Hij wil nog eens laten bekijken of er genoeg vrouwenartsen worden opgeleid.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Lucien Engelen

15 januari 2009

Met de invoering van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) heeft de Minister ook rondom de coördinatie van de acute zorg een aantal stappen gezet. http://www.minvws.nl/dossiers/wtzi/wtzi-in-vogelvlucht/acute-zorg/Een er van is het instellen van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) waar alle zorginstellingen betrokken bij de Acute zorg op Raad van Bestuursniveau aan deel wettelijke verplicht moeten nemen. Nu is een wettelijke verplichting niet altijd een garantie voor de juiste input, maar juist in dit overleg kunnen ook vraagstukken rondom een regionale aanpak van herschikking van acute zorg worden opgepakt en besproken. Belangrijkste winst van dit overleg is dat er een met een regionale bril gekeken kan worden naar de specifieke problemen, maar ook kansen binnen dit onderdeel van de zorg. In feite is dit het antwoord van ons aller roep richting Den Haag om eens eindelijk ruimte voor regionale diversiteit te hebben binnen de wet- en regelgeving. De bal ligt dus op de stip zou ik zeggen.De Traumaregio's (11) hebben de opdracht gekregen dit overleg te initiëren en te coördineren, naar model van de aanpak van de zorg rondom de Traumapatiënt.Hiertoe zijn in eerste instantie een 5-tal ziektebeelden benoemd die in kaart gebracht worden, waarna eventuele problemen (in termen van te weinig aanbod, te langer aanrijtijd etc) door alle partijen samen opgelost kunnen worden. Het voorbeeld in dit artikel, een extra ambulance bij gebrek aan verloskundige zorg is zo'n mooi voorbeeld.

De Minister heeft met de brief Bereikbaarheid en Kwaliteit vorig jaar duidelijke kaders en normen gesteld ten aanzien van de acute zorg, die dan ook maatgevend dienen te zijn voor de inrichting hiervan.Nu ben ik van mening dat de term Traumaregio niet meer dekkend is bij de huidige opdracht van de Minister en hebben wij de naamstelling alsmede de doelstelling in lijn gebracht door sinds juni vorig jaar verder te gaan als Acute Zorgregio Oost.Meer achtergrond bij wat een Acute Zorgregio is en doet http://acutezorgregiooost.blogspot.com/2008/11/wat-is-een-acute-zorgregio.html

Top