Vastgoed

Sionsberg 2.0 zegt 'klassiek ziekenhuis' gedag

De doorstart van de Sionsberg is een feit. Dat hebben de nieuwe eigenaren van het ziekenhuis in Dokkum, stichting Sionsberg 2.0, en de curatoren op 23 januari bekend gemaakt. Op 26 januari gaat het centrum in de nieuwe vorm open, meldde curator Hans Silvius.

In de dagen daarvoor hebben de partijen ZuidOostZorg, DC Klinieken, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en de medisch specialisten van de Sionsberg de contracten getekend. En ook de zorgcontractering met De Friesland Zorgverzekeraar is voor de komende jaren getekend. Stichting Sionsberg 2.0 wordt eigenaar van het vastgoed en gaat dat verhuren aan de betrokken partijen.

Zorgconcept

Sionsberg 2.0 is geen 'klassiek' ziekenhuis meer: de bedden zijn verdwenen. Als patiënten langer zorg nodig hebben, moeten ze naar Leeuwarden of Drachten. Tijdens de Sionsbergdag bleek ook de bevolking enthousiast over het nieuwe zorgconcept. Hierin zijn nulde, eerste en tweedelijnszorg niet meer verkokerd en is er veel aandacht voor multidisciplinaire ouderenzorg. Voor palliatieve zorg zoekt Sionsberg 2.0 aansluiting bij het palliatief netwerk Friesland.    Via de anderhalve lijns-aanpak vinden meekijkconsulten plaats en kunnen kleine chirurgische ingrepen meteen worden verricht. Ook gaat het zorgcentrum gebruik maken van nieuwe zorgconcepten zoals e-health en zelfmanagement.

Specialismen

Het zorgcentrum bestaat uit huisartsendiensten, anderhalve lijnszorg, poliklinische diensten en dagverpleging. Patiënten kunnen poliklinisch terecht voor cardiologie, neurologie, longgeneeskunde, dermatologie, chirurgie, interne geneeskunde, urologie, gynaecologie en kaakchirurgie. Voor een aantal specialisaties, zoals oogheelkunde, orthopedie en KNO, die niet in Sionsberg 2.0 zijn, wordt geregeld dat de voor- en nazorg wel in Dokkum kan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top