Finance

Onterechte PGB-uitkering stijgt naar 160 miljoen

Onterechte PGB-uitkering stijgt naar 160 miljoen

Het bedrag aan te veel uitgekeerde persoonsgebonden budget (PGB) is vorig gestegen van 133 miljoen naar 160 miljoen euro. Dit is een toename van 21 procent.

Dit blijkt uit de ‘Uitvoeringstoets AWBZ 2013’ die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uitgevoerd. De NZa verwacht niet dat dit saldo de komende jaren substantieel zal dalen. In 2013 is in totaliteit 11 miljoen euro afgeboekt als oninbaar  tegen 21 miljoen euro in 2012. Dit duidt op een terughoudend afboekingsbeleid van concessiehouders.

Terugvordering

Toch verwacht  de NZa dat een groot deel van het geld oninbaar zal blijken te zijn, aangezien het een sociaaleconomisch gezien kwetsbare groep betreft. Vooralsnog vertrouwen de zorgkantoren vooral op incassobureaus of deurwaarders. Het aantal aan hen overgedragen dossiers neemt over de gehele periode toe. Een en ander heeft niet geleid tot een lager saldo openstaande vorderingen. De openstaande vorderingen blijven onverminderd hoog, waarbij vorderingen die langer dan drie jaar openstaan fors toenemen.

De concessiehouders besteden veel aandacht aan signalen over PGB-fraude. Hierdoor resteert te weinig aandacht voor zorgfraude bij zorg in natura, vindt de NZa. Over 2013 is door de concessiehouders voor een bedrag van circa 4,5 miljoen euro aan AWBZ -zorgfraude vastgesteld. Dit betrof met 4 miljoen in hoofdzaak fraude met het PGB.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top