ACTUEEL

Menselijk falen is vaak oorzaak van medische fout

Menselijk falen is in zestig procent van de gevallen de oorzaak van onbedoelde medische fouten op de Spoedeisende Hulp. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL en EMGO+ van het VUmc.

Haperingen in samenwerking

In een kwart van de gevallen zijn er haperingen in de samenwerking tussen de Spoedeisende Hulp en andere ziekenhuisafdelingen. Als basisoorzaken wijzen het NIVEL en het EMGO+ menselijk falen, organisatorische en technische oorzaken aan. Een kwart van de oorzaken is van organisatorische aard, elf procent is van technische aard. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle oorzaken te wijten is aan afdelingen buiten de Spoedeisende Hulp.

Melden van incidenten

De onderzoekers hebben tien Nederlandse ziekenhuizen gedurende acht tot veertien weken onderzocht. Medewerkers op de afdelingen hebben in die tijd onbedoelde gebeurtenissen gemeld. Hieronder worden alle onbedoelde incidenten die de patiënt hebben geschaad of zouden kunnen schaden, verstaan. In totaal werden 522 onbedoelde gebeurtenissen gerapporteerd, waarvan meer dan de helft consequenties had voor de patiënt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top