Finance

Chaos rond uitbetaling pgb’s

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft een groot gedeelte van de 250 duizend persoonsgebonden budgetten (pgb’s) niet overgemaakt, melden onder anderen de Volkskrant en de NOS. Hierdoor hebben veel pgb-houders hun zorgverleners niet kunnen betalen voor het werk dat zij in januari deden. Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) stuurt hierover maandag een brief naar de Tweede Kamer.

Gedupeerden hebben deze brief niet afgewacht, zij trokken in het weekend via Twitter aan de bel om een Kamerdebat af te dwingen. De SVB is sinds januari verantwoordelijk voor het uitbetalen van de budgetten waarmee mensen zorg kunnen inkopen, maar loopt hiermee achter. Ondanks dat extra medewerkers zijn ingezet om alle pgb's te regelen, hebben pas 57 duizend zorgverleners hun geld gekregen, erkent de SVB.

Overdonderd

Een van de gedupeerden, Marije ten Broeke in Zandvoort, trok vrijdagavond op Twitter ten strijde  onder de noemer #pgbalarm. Met succes: van vrijdagavond tot zondagmiddag stond die term in de top tien van meest besproken onderwerpen op het sociale netwerk. “Ik ben overdonderd door de aandacht”, zegt Ten Broeke in de Telegraaf. “Ik weet dat heel veel mensen problemen hebben, maar dit is onvoorstelbaar.”

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo was al bang dat de uitbetaling van pgb’s vertraging zou oplopen. Niet alleen de uitbetalingen lopen verre van soepel, ook zijn er forse problemen omdat pgb-houders alleen afspraken kunnen maken over betalingen per uur.  Directeur Aline Saers hierover:

“Als een ouder weekendopvang inkoopt dan wordt er een all-in tarief afgesproken voor het hele weekend. Dat gaat niet per uur. Maar de SVB kan dit niet verwerken en moet de pgb-houder en de weekendopvang omslachtig te werk gaan om überhaupt de factuur in te kunnen dienen. Het systeem is dus leidend, maar moeten wij nu ineens anders gaan werken? Nee, het systeem moet per direct worden aangepast.”

SP en CDA wilden vorige week al een debat, maar daar was in de Kamer onvoldoende steun voor. De Telegraaf schrijft dat de PvdA nu ook om is, waardoor een Kamerdebat weer dichterbij komt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Job Schreuder

2 februari 2015

In 2014 plaatste ik een reactie TREKKINGSRECHT en PGB n.a.v. een skipr redactie artikel: 'ICT in langdurige zorg wordt chaos' (11 november 2014). De laatste zin met een nood scenario optie is nog steeds actueel.
Citaat:
Goed dat u (opnieuw) over deze essentiële kwestie publiceert. Maar kijk dan ook eens naar de invoering van het Trekkingsrecht bij PGB waarbij ICT ook een potentieel knelpunt vormt. Volgens plan krijgen budgethouders vanaf 1 januari 2015 hun budget niet meer periodiek op een eigen PGB rekening met verantwoording achteraf. Maar gaat dit budget naar een virtuele rekening bij de SVB met trekkingsrecht. Het gaat zowel om PGB in de AWBZ/Wlz als om PGB in de WMO/Jeugdwet. Hoe het zal gaan met het PGB in de aangevulde Zorgverzekeringswet is overigens niet erg duidelijk. Op zich is herinvoering van trekkingsrecht bij PGB een logische ontwikkeling. Om risico’s op fraude en oneigenlijk gebruik verder te verminderen en voor verlichting van administratie bij budgethouders. De Staatssecretaris van VWS had de Kamer herhaaldelijk beloofd dat dit systeem komt en er is al uitstel geweest. Momenteel werken alle huidige budgethouders en zorgkantoren heel hard om de zorgovereenkomsten goed naar de SVB te krijgen. Dit gaat merendeels nog met (gescande) papieren dossiers, dat is op zo’n schaal echt niet meer van deze tijd. En de SVB is hard bezig om alle contractgegevens van individuele zorg- en dienstverleners, zzp-ers en institutionele zorgaanbieders goed in een ICT systeem te krijgen. Een systeem dat in de huidige versie nog belangrijke beperkingen kent en een uitvoeringsorganisatie die veel op zich af ziet komen. Ook hier is het vooral hopen dat alle gegevens er op tijd goed in zitten. En dat het ICT systeem wat betreft betalingen (met web opdrachten van budgethouders) in januari 2015 zonder veel problemen zal werken. Budgethouders en hun zorgverleners houden massaal hun hart vast. Het is te hopen dat de zorgkantoren en de gemeenten voor de bestaande budgethouders (voor het geval dat) een terugvalopties achter de hand hebben. Bijvoorbeeld de optie waarbij het budget voorlopig alsnog wordt gestort op de PGB rekening van die budgethouders.

Top