Finance

ZN pleit voor realtime BIG-register

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) roept in een brief aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op tot een realtime BIG-registratie voor zorgverleners. Daardoor kunnen zorgverleners die in de fout gaan en daardoor een aanwijzing of schorsing ontvangen, beter aangepakt worden.

Op dit moment zijn veranderingen in de BIG-registraties nog niet direct zichtbaar voor zorgverzekeraar, waardoor het mogelijk is dat zorgverleners zonder BIG-registratie toch nog een tijd hun functie uitoefenen en zorg kunnen declareren. Hierdoor is het mogelijk dat geld van de premiebetaler ten onrechte wordt uitgegeven.

Actiepunten

Naast het realtime BIG-register heeft ZN een lijst met punten opgesteld om zorgfraude te voorkomen. Zo moeten de toelatingseisen voor zorgaanbieders om toe te treden tot de markt verscherpt worden en dient de NZa haar regelgeving beter te toetsen op fout- en fraudegevoeligheid.

Ook zorgaanbieders dienen scherper toe te zien op hun eigen declaraties. Wanneer een foutieve declaratie bij de ene zorgverzekeraar is ingediend, is dit volgens ZN vaak ook bij andere zorgverzekeraars gebeurd. ZN wil dat een zorgaanbieder in alle gevallen een geconstateerde fout ook corrigeert in de declaraties die naar de andere zorgverzekeraars zijn verstuurd.

Ziekenhuis

Daarnaast zouden andere sectoren binnen de zorg een voorbeeld moeten nemen aan de ziekenhuissector en op elke declaratie de gedane verrichting moeten vermelden.

Donderdagmorgen  5 februari vindt het plenaire debat over de zorgfraude plaats in de Tweede Kamer.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top