ACTUEEL

NVZ: innovatie vergt meerjarencontracten

NVZ: innovatie vergt meerjarencontracten

VIDEO - Zorgverzekeraars kunnen innovatie in de ziekenhuiszorg bespoedigen en verdiepen door met ziekenhuizen meerjarige contracten te sluiten. In het huidige stelsel zijn deze contracten vooral “prijs en volume gedreven” in plaats van op vernieuwing gericht.

Dat betoogde voorzitter Yvonne van Rooy van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tijdens de invitational conference ‘Krachtig innoveren’ op 4 februari in Utrecht. Wat Van Rooy betreft is innovatie de motor achter de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg. “De Nederlandse zorg is opnieuw met afstand eerste in de meest recente European Health Index”, hield Van Rooy haar gehoor voor. “Dat is een compliment aan de ziekenhuizen, maar ook het resultaat van continue vernieuwing van de Nederlandse zorg.”

Belangrijk signaal 

Om de innovatiekracht van de zorg te vergroten zijn volgens Van Rooy wel passende financiële arrangementen nodig. “De huidige contractering is vooral prijs- en volume gedreven”, aldus Van Rooy. “Maar innovatie heeft daarnaast een meer lange termijn element in de zorgcontractering nodig, zodat noodzakelijke vernieuwingen eerder, beter en effectiever kunnen worden doorgevoerd.” Dergelijke meerjarencontracten zijn wat Van Rooy betreft ook “een belangrijk signaal naar de bank om zich financieel te commiteren”.

Van Rooy vond een gewillig oor bij de aanwezige zorgverzekeraars. “Wij willen onze rol graag spelen”, reageerde voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). “Binnen ZN zijn we al langer met meerjarencontracten bezig en hier en daar worden ze al in de praktijk toegepast. Misschien staan we soms tegenover elkaar om het eigen belang te verdedigen. Dat is legitiem, maar bij een onderwerp als innovatie is het ook zaak om te zoeken naar het gezamenlijke belang.:  

Onrust 

“Als ziekenhuizen een meerjarencontract willen omdat ze wel eens rust willen na alles wat er over ze heen is gekomen, dan ben ik geen voorstander van meerjaren contracten”, reageerde Norbert Hoogers, divisievoorzitter zorg van Achmea. “Meerjarencontracten gaan juist over het voeden van onrust in plaats van rust. Als ziekenhuizen plannen hebben om een doorbraak te realiseren, dan past daar een meerjarenafspraak bij. Wanneer ziekenhuizen uitgaan van de ambitie om te veranderen dan zullen verzekeraars daar in meegaan.”

Hoogers ziet daarbij vooral een ondersteunende rol voor zorgverzekeraars weggelegd in plaats van een initiërende. “Het veld moet de lead nemen. Verzekeraars zijn vooral faciliterend”, aldus Hoogers. “We moeten ook niet proberen om innovatie van tevoren in regels in te kaderen. Het gaat vooral om het oprekken van de huidige regels, al zullen er vast mensen zijn die zeggen: maar zo ken ik je niet.”

Leiderschap 

Van Rooy onderstreepte daarnaast het belang van leiderschap. “Innovatie is al lang niet meer een kwestie van alleen medische of technische vernieuwing of het werk van solitaire Willie Wortels. Het is een kwestie van cultuur binnen de organisatie als geheel. In onze sector draait het in toenemende mate om proces- en organisatorische innovaties. Het is ook geen quantum-leap meer een opeenvolging van kleine stappen. Het vraagt visie en leiderschap om die stappen samen te laten komen. Bestuurders moeten ook een visie hebben op de middenlange termijn, daar horen keuzes bij te aanzien van de portfolio, specialisering en de plaats in de zorgketen.”

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

5 februari 2015

Alleen blijft het niet kloppen dat zorgverleners bij verzekeraars moeten aankloppen voor zorginnovatie.

In welke andere branche gebeurt die oneigenlijke taakvermenging?

Zoals dat niet zo is bij huis-, reis-, auto-, enz., enz. verzekeringen.

Innovatie in de bouw, de reiswereld, productieindustrie, dienstverlening, en wat al niet meer, komt uit reserves van de eigen bedrijven of gedeelde investeringsbudgetten.

Niet van onwetende verzekeraars, die immers alleen verstand van verzekeren hoeven te hebben.

Innovatiegeld moet een resultaat zijn van reserveringen uit opbrengsten minus kosten, desnoods vanuit een publiek beheerd fonds.
En niet bij een verzekeraar die daar geen inhoudelijke kennis van heeft en wiens belang schadelastreductie blijft.

r. m. dalmijn

5 februari 2015

Mij dunkt dat mevrouw Mr. Van Rooy zeer welkom is bij veel zorgverzekeraars. Haar hoffelijke en wijze benadering van de "zorg" draagt daar zeker aan bij.
De heer Heemstra maakt het bochtje over de vermeende kennisarmoede van de zijde van de zorgverzekeraar toch net iets te lean.
Mij heeft de professionele beschikbaarheid van een breed palet aan intellectuele wijsheid zeer prettig verbaasd.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

9 februari 2015

Rob,

Met mijn lean bochtje bedoel ik niet dat de kennis nu niet bij de verzekeraars zit. Daar zit inderdaad juist enorm veel kennis! Helaas meer dan op veel plaatsen waar hij wel zou moeten zitten.

Mijn punt is dat wij die kennismaken bij verzekeraars hebben gelegd, wat een oneigenlijke taak is. Zelfs als zij die goed invullen. Uiteindelijk wil je taken op eigenlijke plaatsen hebben om samen voor het beste te gaan.

Zorgkennis hoort bij zorgprofessionals en kennisinstituten.

Zo beter Rob?

Top