Finance

Bontje: ‘Versterking eerste lijn stokt’

Bontje: ‘Versterking eerste lijn stokt’

De beoogde versterking van eerste lijn met bijhorende substitutie van tweedelijns zorg komt vooralsnog “niet of nauwelijks van de grond”. Dat zegt voorzitter Martin Bontje van InEen. De vereniging van eerstelijns centra toont zich dan ook gedesillusioneerd over de contracteerronde voor 2015.

“We zijn de contractering voor 2015 verwachtingsvol ingegaan. Helaas zijn veel van onze leden daar met grote teleurstelling uitgekomen”, verwoordt Bontje de teleurstelling onder de eerstelijns centra. “Zo kan het niet nog een keer.”

Geen begrip

Het belangrijkste probleem is volgens InEen dat er bij de recente contractonderhandelingen te weinig financiële ruimte voor de eerstelijns zorg was. Die had moeten komen uit substitutie van tweedelijns zorg, maar dat is niet of nauwelijks gebeurd. Bij innovatie gaat de kost voor de baat uit, aldus InEen, maar “daar was geen enkele ruimte voor en ook geen begrip”.

InEen heeft daarnaast twijfels over de bestuurlijke betrouwbaarheid van de zorgverzekeraars. De afspraken die zijn gemaakt met bestuurders, tellen volgens InEen niet voor degenen die namens diezelfde verzekeraars de financiële kaders bewaken en met de zorgverleners onderhandelen. In het veld zijn de leden van InEen daar hard tegenaan gelopen, aldus InEen.

Ook hebben de zorgverzekeraars volgens InEen het onderzoek naar een sterkere infrastructuur voor de eerste lijn in de ijskast gezet, terwijl hier duidelijke afspraken over waren gemaakt. Bovendien hebben de zorgverzekeraars volgens InEen geen enkel oog gehad voor de samenhang tussen een vernieuwde eerste lijn en de wijkverpleging.

Dictaat

De klachten van InEen staan niet op zichzelf. Eerder liet ook de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) zich zeer kritisch uit over de contracteerronde 2015. Volgens de huisartsen was er van onderhandelingen geen sprake en hadden ze massaal een dictaat opgelegd gekregen waarin geen plaats was voor innovatie of multidisciplinaire samenwerking.

Opbrengsten

InEen wil de gang van zaken binnenkort met het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars evalueren. “Niemand wil het afgelopen proces in 2016 herhalen”, concludeert Bontje. “Wat is er nodig om onze gezamenlijke ambities wél te realiseren? Wat ons betreft zijn dat geen grote wijzigingen in het bekostigingsmodel. Wel is er ruimte nodig voor ontwikkeling in de eerste lijn en het vertrouwen dat de kosten ervan op termijn dubbel en dwars worden terugverdiend. Misschien moeten we de verzekeraars helpen de te verwachten opbrengsten van substitutie beter duidelijk te maken.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

9 februari 2015

Martin,

Het zou niet zo moeten zijn dat wij afhankelijk zijn van verzekeraars voor dit soort informatie!

Iedereen weet dat als je kostenstructuur van de tweede lijn los laat op een behandeling je veel duurder uit bent dan in de eerste lijn. Daar hoef je geen verzekeraar voor te zijn.

Dus alles wat je in de eerstelijn kunt doen moet je doen.

Wat we onderweg vergeten is dat die eerstelijn dan wel extra inspanningen moet doen, waar gewoon een vergoeding voor moet zijn. Alleen al de handelingen zelf. Ook als ik het niet over opstartkosten heb.
Dat alles kan makkelijk uit de kostenbesparing van 2e- naar 1ste-lijn. Alleen moet de budgeteigenaar dat willen. En daar zit hem de kneep. Dat is nu die verzekeraar.

Maar de echte zorgkosten-eigenaar is de minister. Die zou uit deze "shared savings" moeten kunnen putten om de eerstelijn te faciliteren wat zij zelf en ook bedoelt: meer naar de eerstelijn!

Dus leg centraal een huishoudboekje "shard savings" aan en betaal daaruit de eerstelijn. Dan gaat het wél lopen.
Zonder oneigenlijke beïnvloeding door verzekeraars!

Ben Crul

9 februari 2015

Oneigenlijke beïnvloeding zorgverzekeraars Mauk? Hoezo? Juist zorgverzekeraars willen en zullen hun invloed gebruiken om die versterking 1e lijn te laten plaatsvinden. In afstemming (ook financieel) met naburige 2e lijn. Dat is de taak die wij graag op ons blijven nemen en juist omdát wij met aanbieders in 'alle lijnen' contracten afsluiten kunnen juist verzekeraars sectoroverstijgend voor hun verzekerden (stevige) afspraken maken over juiste zorg op juiste plaats door juiste zorgverlener voor verantwoorde prijs.

Top