Finance

Kosten bouwen in de zorg stabiel

De kosten van bouwen in de gezondheidszorg zijn in 2014 stabiel gebleven. Dat blijkt uit een publicatie van het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) te Bilthoven.

Zowel voor de ziekenhuizen als voor de verpleeghuizen zijn de prijzen gemiddeld met minder dan 1 procent gestegen. De nieuwe cijfers zijn verwerkt in een aanpassing van de Handreiking Bouwkosten 2014 van het AcvZ. De Handreiking bevat afspraken en spelregels voor de zorgbouw.

De berekening is uitgevoerd door het Bureau Documentatie Bouwwezen op basis van de bouwpraktijk in de zorg. Bij de berekening is gebruik gemaakt van specifieke bouwtypes in de zorg.

Moeilijk jaar

Voor 2015 verwacht het AcvZ een moeilijk jaar voor de zorgbouw. In de langdurige zorg neemt het aantal projecten af als gevolg van de onzekerheid bij instellingen door het overheidsbeleid. Het verminderen van het aantal plaatsen en het versnellen van de toepassing van het scheiden van wonen en zorg leidt op korte termijn tot stagnatie in de zorgbouw.

Vastgoeddeskundigen waarschuwen dat deze stagnatie zal leiden tot een toekomstige inhaalvraag, omdat de huidige woningen en gebouwen niet geschikt zijn voor de gewijzigde toekomstige vraag naar zorg. Dit besef is ook doorgedrongen in de Tweede Kamer, waar in december  een tweetal moties over de noodzakelijke transformatie van zorgvastgoed zijn aangenomen.

In de sector ziekenhuizen zijn ten gevolge van fusies en nieuwe technologie nog een aantal grote projecten in uitvoering. Maar ook daar wordt verwacht dat de combinatie van stelselwijziging en scherpere financieringseisen zal leiden tot een afname van bouwprojecten. Inmiddels is de voorbereiding van een aantal investeringen reeds stilgelegd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top