ACTUEEL

NPCF heeft nieuwe toezichthouders

Meta Jacobs-Haagen en Eugène Sutorius treden toe tot de raad van toezicht van Patiëntenfederatie. Met de benoeming van beide leden bestaat de raad van toezicht uit vijf personen.

Jacobs-Haagen is ondernemer en bestuurder met ruime ervaring als mantelzorger. In de Raad van Toezicht zal zij zich vooral richten op de ouderenzorg. Meta Jacobs-Haagen heeft ruime bestuurlijke ervaring binnen de VVD, maar ook in de gezondheidszorg en de openbare dienstverlening in Flevoland. Zij was voorzitter van de cliëntenraad van een woonzorgcentrum, voorzitter van een klachtencommissie voor cliënten en personeel en bestuurslid van een platform cliëntenraden. In de vier jaar dat zij wethouder was in Lelystad, hield zij zich vooral bezig met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Maatschappelijke dienstverlening. Als politica werkte ze aan ouderenzorg die voor iedereen bereikbaar is. Zelfredzaamheid van ouderen was daarin een speerpunt.

Advocaat

Sutorius maakte naam als advocaat die het opnam voor vrijwillige euthanasie en de eerste principiële jurisprudentie tot stand bracht op dat terrein. Hij was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde en bepleitte in die functie een goede wettelijke regeling van de vrijheid om zelf te beslissen over het tijdstip en de wijze van sterven. Eugène Sutorius heeft een ruime carrière binnen het recht, de advocatuur, de rechterlijke macht en in het onderwijs. Binnen de Raad van Toezicht van Patiëntenfederatie NPCF zal Sutorius zich vooral richten op patiëntenrechten.

De raad van toezicht bestaat verder uit voorzitter Gerdi Verbeet, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, Arnout Wijs en Aart Mosterd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top