ACTUEEL

Cliënten in de knel door nieuwe structuur ggz

De nieuwe structuur van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) leidt tot wachtlijsten en onvolledige behandeling. De kwaliteit van de zorg is in het geding doordat het nieuwe systeem niet goed aansluit bij de behandelpraktijk van psychologen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) onder zijn leden.

Sinds 2014 kan verzekerde zorg alleen nog aangeboden worden binnen een zorgproduct: Basis Kort, Basis Middel, Basis Intensief en/of Basis Chronisch. 94 procent van de zorgaanbieders geeft aan dat zij binnen dit kader geen passende zorg kunnen verlenen aan cliënten. Zo is er onvoldoende tijd om een adequate behandeling te geven, stelt het NIP.

Duidelijk is dat de bedachte producten-structuur voor NIP-leden knelt. Vooral wanneer het zorg aan kinderen en jeugd betreft, is binnen het nieuwe stelsel te weinig tijd om een diagnose te stellen. Dit is ook niet aangepast bij de overdracht van de jeugdhulp per 1 januari 2015 naar gemeenten.

Wachtlijsten

Wachtlijsten ontstaan doordat zorgverzekeraars een omzetplafond bepalen voor het komende jaar. Dat dat wil zeggen dat een psycholoog gedurende een jaar niet meer cliënten van een zorgverzekeraar mag behandelen dan passend binnen dit vooraf bepaalde plafond. Cliënten die zich bij een psycholoog melden kunnen niet geholpen worden als hierdoor het omzetplafond wordt overschreden. De behandeling komt dan niet meer in aanmerking voor vergoeding, hierdoor leiden zowel cliënt als psycholoog schade. Cliënten komen op een wachtlijst of moeten uitwijken naar een andere psycholoog. 

Uit het onderzoek onder de NIP-leden blijkt dat de hoogte van het omzetplafond, zoals die is voorgesteld door zorgverzekeraars, niet voldoende is om gepaste zorg te kunnen leveren in 2014. Het NIP verwacht dan ook dat in de loop van 2015 dezelfde problemen met de omzetplafonds gaan ontstaan. Tot nu toe zijn er geen oplossingen voor deze problematiek.

Psychologen ondervinden ook grote nadelen ondervinden door de zware administratieve lasten en dalende tarieven, zo stelt het onderzoek.  

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

16 februari 2015

Neem aan dat het in dit onderzoek de BIG-erkende brede gezondheidszorgpsychologen of specialistische klinisch psychologen betreft. Het is niet doelmatig dat de opgedane know how van deze erkende zorgprofessionals onvoldoende benut schijnt te worden.

Karik van Berloo

16 februari 2015

Onderzoek van het NIP bevestigt wat ik in december 2014 al schreef voor Skipr: omzetplafonds en marktwerking gaan niet samen: http://www.skipr.nl/blogs/id2103-omzetplafond-maakt-fictie-van-vrije-artsenkeuze-.html

Glenn Mitrasing

17 februari 2015

Dat omzetplafonds en marktwerking niet samen gaan wordt al vele jaren door reageerdersop skipr duidelijk gemaakt..
De morbide gevolgen zijn al jaren bekend. We doen alsof marktwerking....

Top